خانه / کد های ارور کولر گازی

کد های ارور کولر گازی

ارور کولر گازی اسپلیت جنرال

آموزشگاه فوق تخصصی حرفه گستران تمامی سرفصل های آموزشی خود را صادقانه ، کامل و دقیق ذکر کرده است.

error کولر گازی اسپلیت General

نشانگر df یا برفک زدایی نشان داده میشود

در حالت برفک زدایی است

تصویر فن موتور نشان داده نمیشود

هوای اتاق سرد است

E2 – L2

اشکال در سنسور اتاق

E3 – L1

اشکال در سنسور لوله

E4 – L5

وضعیت غیر عادی در واحد خارجی

E5 – L6

موتور فن داخلی سیگنال برگشتی به برد ندارد

E6

خطای شیر برقی

E7

خطای سنسور خارجی

E8

محافظ گرمای بالا

E9

خطا در پمپ آب