خانه / مقالات و فیلم ها / جزوه کامل پکیج / انواع منبع انبساط که به سه بخش تقسیم میشود

انواع منبع انبساط که به سه بخش تقسیم میشود

انواع منبع انبساط که به سه بخش تقسیم میشود

در سيستم‌هاي گرمايي با آب، در اثر افزايش دما حجم آب افزايش يافته و بنابراين حجم افزايش يافته بايد به محفظه اي هدايت شود وتا هنگامي‌که سيستم خاموش و سرد مي‌شود و کاهش حجم مي‌يابد مجدداً به درون سيستم انتقال يابد به اين محفظه‌ها، منبع انبساط گفته مي‌شود. منابع انبساط به سه نوع باز، بسته و ترکيبي تقسيم مي‌شوند، منابع انبساط علاوه بر جبران انبساط و انقباض آب، تأمين فشار سيستم و آبگيري را نيز انجام مي‌دهند.

هر ديگ بايستي يک منبع انبساط مجزا داشته باشد که مستقيماً به ديگ متصل شده باشد، زيرا اگر چند ديگ داراي يک منبع انبساط مشترک باشند در صورت تعمير و يا خارج از سرويس بودن هر کدام از ديگها، ارتباط آنها با منبع انبساط بايستي توسط شير قطع گردد. و از طرفي طبق مقررارت  و جهت ايمني نبايستي بين منبع انبساط و ديگ هيچگونه شيري وجود داشته باشد.

ضمناً استفاده ازيک منبع انبساط (بويژه منبع انبساط باز) مشترک باعث اتلاف حرارتي (در مواقعي که از برخي از ديگها استفاده نمي‌شود) مي‌شود، همچنين منبع انبساط حجيم و سنگين شده که ممکن است مشکلات سازه اي و نصب و اجراء را به دنبال داشته باشد اگر در سيستم گرمايش ديگها را طوري انتخاب کرده ايم که براي موارد مختلف از آنها استفاده کنيم منبع انبساط آنها نيز بايد متناسب باشد مثلاً ممکن است در يک موتورخانه سه دستگاه ديگ هم ظرفيت ۰۰۰/۲۵۰ کيلوکالري بر ساعت استفاده شده باشد که در زمستان دوتا براي تأمين همزمان گرمايش ساختمان و تأمين آبگرم مصرفي و در تابستان يک دستگاه ديگ براي تأمين آبگرم مصرفي در نظر گرفته شده است.

در اينحالت ديگي که فقط آب گرم مصرفي را تأمين مي‌کند حجم منبع انبساط کوچکتر مي‌باشد زيرا در اينحالت آب درون سيستم لوله‌كشي گرمايشي نداريم و فقط آب درون ديگ و مبدل است قطر لوله پر کن منبع انبساط حداقل  يا ۱۰% بزرگترين قطر بکار رفته در سيستم خواهد بود هرکدام که بزرگتر باشند.

ضخامت عايق براي منابع انبساط  mm25 پيشنهاد شده است البته در ادامه ضخامت عايق براي منابع مختلف را محاسبه خواهيم کرد

الف- منابع انبساط باز

منابع انبساط باز بايستي در ارتفاعي بالاتر از بالاترين مبدل حرارتي نصب شوند اين ارتفاع بايستي به اندازه اي باشد که بتوان در حالتي که سيستم خاموش است عمل هواگيري را انجام داد، حداقل ارتفاع استاتيکي ۱۲۰ سانتيمتر ذکر شده است. منبع انبساط باز علاوه بر پاسخگويي به انبساط و انقباض آب درون سيستم، تأمين فشار سيستم را نيز بر عهده دارد. اين منابع بايستي عايق کاري مناسب شوندزيرا تلفات حرارتي زيادي دارند، علاوه بر اين در مقابل يخ زدگي بايستي محافظت شوند.

جنس آنها درمقابل خوردگي مقاوم باشد بدين منظور جنس مخزن از پليمر‌هاي مقاوم، آلومينيوم يا فولادي که جداره داخل آن در مقابل خوردگي پوشش مناسب داده شده است استفاده شود.

حتي الامکان از منابع استوانه اي استفاده شود زيرا در يک حجم يکسان در مقايسه با منابع مستطيلي سطح جانب کمتري دارند. اين منابع داراي لوله هواکش، پرکن، سرريز، انبساط ديگ و برگشت آن، و خط تخليه مي‌باشند. روي لوله‌هاي سرريز، هواکش، رفت و برگشت ديگ نبايستي هيچ نوع شيري نصب گردد. اين لوله‌ها بايستي عايقکاري شوند. از طرفي به دليل احتمال سرريز آب از منبع انبساط و آسيب ديدن پوشش بام، بايد لوله سر ريز و لوله تخليه را تا موتورخانه امتداد داد ولي براي صرفه جويي، لوله تخليه و سرريز را بهم متصل و تا موتورخانه امتداد مي‌دهند. ادامه لوله تا موتورخانه اين مزيت را دارد که در صورت سرريز آب قابل رويت و علل آن قابل بررسي است ترتيب لوله‌ها بايستي از بالا به پايين لوله پرکن، سر ريز، لوله انبساط (از روي ديگ) و لوله برگشت باشد.

منبع بايستي در جاي خود تثبيت شده باشد. و فضاي کافي در اطراف منبع جهت دسترسي آسان وجود داشته باشد. با توجه به آتمسفريک بودن آنها، مي‌تواند ضخامت آنها کمتر از نوع بسته انتخاب شود.

علل سر ريز کردن آب در منابع انبساط باز

سوراخ شدن مبدلهاي حرارتي تأمين آبگرم مصرفي (منبع دو جداره، کويل منبع کويلدار و…) باعث جريان آب پيوسته به درون سيستم گرمايي و متعاقباً سرريز آب در منبع انبساط باز شود خرابي شناور منبع انبساط، افزايش دماي آب ديگ و يا کوچک بودن حجم منبع نيز از ديگر دلايل سر ريز موقتي آب هستند اگر دو يا چند تا ديگ به يک کلکتور متصل باشند موقعي که يکي از ديگها خاموش مي‌شود (و شيرآب خروجي ديگها به کلکتور باز است) آب درون ديگ خاموش، شروع به سرد شدن مي‌کند و بنابراين منقبض شده و آب سرد مجدداً از منبع انبساط ديگ جايگزين مي‌شود فشار وارد بر کف بويلر خاموش، با توجه به افزايش چگالي آب آن بيش از فشار بويلر روشن شده و بنابراين، براي اينکه فشارها متعادل گردد سطح آب ديگ روشن بايستي بالا رود اين افزايش سطح باعث سرريز شدن اب منبع انبساط ديگ روشن مي‌گردد.

ب- منابع انبساط بسته

با توجه به محدوديت‌هايي که در ارتباط با استفاده از منابع انبساط باز وجود دارد مانند محدوديت دما و فشار، اتلاف حرارتي بواسطه تبخير آب و انتقال حرارت، حجم لوله‌كشي زياد و… . ممکن است بجاي منبع انبساط باز از نوع بسته استفاده کرد.

۱- منابع انبساط بالشتکي

در اين منابع آب توسط گاز بي اثر نيتروژن تحت فشار قرار مي‌گيرد

۲- منابع انبساط بادکنکي

اين منابع يک محفظه لاستيکي بادکنکي قرار دارد که هوا داخل بادکنک مي‌باشد.

۳- منابع انبساط ديافراگمي

پ- روش ترکيبي

يکي از روشهاي پاسخگويي به انبساط و انقباض آب روش ترکيبي مي‌باشد بدينصورت که بجاي منبع انبساط باز يا بسته، از شير کاهنده فشار که قابل تنظيم بوده، پرشر سوييچ و پمپ (مشابه شکل زير) و يک مخزن استفاده مي‌کنيم.

 نکات اجرايي 

جنس مخزن بايستي از نوعي باشد که در مقابل خوردگي مقاوم باشد

– مخزن بايد روي پايه در جاي خود محکم شود.

– جداره هاي خارجي مخزن بايد عايق حرارتي شود،جنس عايق بايد در مقابل نور خورشيد و باران و نزولات جوي مقاوم باشد.

–  اگر کنترل آبگيري منبع انبساط باز توسط شناور انجام مي شود جنس شناور بايد در مقابل خوردگي مقاوم باشد

– لوله سر ريز و تخليه منبع انبساط باز بايد تا موتورخانه ادامه يابد، در اينصورت مي توان سرريز شدن آب از منبع انبساط را ،مشاهده کرد. ،رها کردن  لوله ها روي بام ،باعث صدمه ديدن پوشش بام و نيز لوله هاي تخليه آب باران(در صورت پليمري بودن) مي شود.

– جهت سيرکولاسيون آب درون مخزن انبساط باز ،لوله برگشت در نظر مي گيرند.و اين لوله را به کلکتور برگشت ديگ نصب مي کنند.

– روي لوله هاي رفت و برگشت مخزن انبساط باز و نيز لوله سرريز هيچگونه شيري نبايستي نصب گردد.

– کليه لوله هاي متصله به منبع انبساط باز بايد عايق شوند

– لوله برگشت باعث ايجاد گردش آب داخل منبع انبساط شده که خود تلفات انرژي را به دنبال دارد در مناطقي که امکان يخ زدن منبع انبساط وجود ندارد نصب لوله برگشت ضروري نيست.

 

***کلاسهای خصوصی  یک روزه(میان هفته, جمعه ها )***

در صورت تمایل عضو کانال تلگرامی ما شوید

http://telegram.me/daramadkhub


هزینه دوره های مرتبط شرکت فنی و مهندسی حرفه گستران:

آموزش نصب و تعمیر پکیج و رادیاتور (کاملا عملی مکانیکی و برد الکترونیکی)ایران و بوتان:۲۵۰۰۰۰

آموزش ساخت روان به ۴ روش و ۶ برنامه انیمیشن سازی به همراه ساخت تابلو روان:۱۹۰۰۰۰

آموزش نصب و راه اندازی کرکره برقی کاملا عملی برای تمام دهنه های بزرگ و کوچک:۸۰۰۰۰

آموزش نصب و شبکه و انتقال تصویر بر روی موبایل و کامپیوتر دوربین های مدار بسته:۹۰۰۰۰

آموزش نصب و تعمیر کولر گازی اسپلیت (کاملا عملی مکانیکی و برد الکترونیکی) :۱۸۰۰۰۰

آموزش نصب و تعمیر درب اتوماتیک (کاملا عملی مکانیکی و برد الکترونیکی) :۱۸۰۰۰۰

آموزش نصب دزدگیر اماکن و آیفون تصویری و اعلام حریق:۹۰۰۰۰

شرکت حتی در روز های تعطیل نیز دایر میباشد

***انتخاب تمام فنون با تخیف فوق العاده فقط ۸۰۰ هزار تومان به همراه آموزش رایگان سیم کشی ساختمان***

نکاتی در مورد منابع انبساط

گاهی اوقات مهندسین از درک عنوانی که به یک عضو معمول سیستم های بسته یعنی منبع داده می شود،ناتوان هستند. منبع انبساط باز و بسته را نمی توان یکسان شمرد.بیشتر اوقات، عبارت با معانی چند گانه مورد استفاده قرار می گیرند،به همین دلیل من اغلب به دنبال تفاوت بین آن ها هستم.
کتابی توسط انجمن گرمایش، تبرید و تهویه ی مطبوع آمریکا (ASHRAE) منتشر شده که به بسیاری از پرسش های موجود در مورد این قبیل  اصطلاحات پاسخ گفته است.
در کتاب ASHRAE، منبع انبساط به این صورت تعریف شده است:
منبعی که بخشی از آن پر شده و در فشار اتمفسر کار می کند و در بالاترین نقطه ی مدار یک سیستم لوله کشی آب جهت سازگاری سیستم با انبساط حجمی نصب می شود.
این نوع مخازن در سیستم های رادیاتوری نصب می شدند که معمولا سیستم های ثقلی بودند،یعنی برای غلبه بر اصطکاک و ایجاد جریان در سیستم از اختلاف چگالی بین آب و گرم دیگ در زیر زمین و آب سردتر موجود در قسمت های مرتفع تر سیستم استفاده می کردند.
از آنجایی که این نوع منبع ها به اتمفسر راه دارند،این امکان وجود دارد که در اثر تبخیر و یا سرریز،قسمتی از آب موجود در سیستم هدر برود.
برای جبران این مقدار آب از دست رفته،باید آب جدید وارد سیستم شود که به همراه خود اکسیژن محلول و مواد معدنی وارد سیستم کرده و خوردگی و ایجاد رسوب در سیستم را شتاب می بخشد.
یکی دیگر از مشکلات منبع انبساط باز این است که فشار اتمفسری در بالای سیستم، حداکثر دمای قابل دست یابی را محدود می کند.
آب در فشار استاندارد اتمفسر در دمای حدودC ˚۱۰۰ می جوشد.
جوشش آب در یک سیستم رادیاتوری پدیده ی قابل قبولی نیست،زیرا باعث ایجاد پدیده ضربه قوچ می شود. بنابراین استفاده از منبع انبساط در سیتم های رادیاتوری موجب محدودیت دمای آب در این سیستم می شود.
ASHRAE منبع انبساط بسته را به این صورت تعریف کرده است:
منبع انبساط بسته یک ابزار ضربه گیر بادی است که در فشا سیستم کار کرده و انبساط سیال را که ناشی از تغییرات دما می باشد،جذب  می کند.
● منبع انبساط بسته است و لازم نیست آن را در نقطه بالایی سیستم  قرار داد.
● منبع انبساط نه آب از دست می دهد و نه از هوای اطراف اکسیژن می گیرد، در نتیجه امکان خوردگی و تشکیل رسوب کمتر می شود.
● از آنجایی که منبع انبساط در فشاتر سیستم کار می کند، می توان دمای آب سیستم را بالا برد و افت دمای طراحی کمتری در نظر گرفت  و به این ترتیب نرخ جریان طراحی و به دنبال آن هزینه های بهره برداری را کاهش داد.
● همچنین در صورت استفاده از این نوع منابع می توان فشار غیر عملیاتی سیستم را تا هر مقدار مورد نظر تنظیم کنیم.
این مساله یک ابزار بسیار ارزشمند برای ایجاد ارتفاع مکش مثبت خالص قابل دسترسی (NPSHA) مناسب می باشد تا به وسیله ی آن  جلوی پدیده کایتاسیون گرفته شود.
مسلما این فعالیت ASHRAE جهت تعریف عبارات بسیار مثبت بوده است،  ولی مساله ی دیگری نیز هست که باید مورد توجه قرار گیرد.
برخی منبع های انبساط دارای دیافراگم یا غشاهایی که سیستم آب را از بالشتک گاز جدا می کنند.
در سایر منابع انبساط استاندارد، آب و بالشتک گاز هم در ارتباط می باشند.منابع دیافراگمی یا غشایی را باید قبل از اتصال به سیستم، تا فشار غیر عملیاتی سیستم شارژ کرد.
منابع استاندارد بسته را می توان قبل از اتصال به سیستم تحت فشار قرار داد، اما این کار به ندرت انجام می گیرد.
سیستم های رادیاتوری اغلب به غلط راه اندازی می شوند زیرا تکنسین ها اغلب فراموش می کنند که فشار را در مخازن دیافراگمی کنترل نمایند و یا فرض می شود که فشار کارخانه برای راه اندازی  مناسب است.
شاید اگر به این نوع انبساط، اصطلاح منابع انبساط بسته پیش شارژ شده اطلاق شود، تعداد این خطاها کاهش یابد.
وب سايت مركز دانش صنعت تاسيسات ايران    http://herfegostaran.com
مقدمه در مورد منبع انبساط
به منظور تثبیت فشار سیستم و فراهم آوردن امكان انبساط حجمی آب در اثر افزایش دما در سیستم های بسته ،‌لازم است از طرفی به نام منبع انبساط استفاده شود . منبع انبساط ممكن است به صورت باز یا بسته باشد :  … منبع انبساط یکی از مهمترین وسایل موتور خانه است که وظیفه ی تأمین آب دیگ و جای دادن  آب  اضافی  را  در خود  دارد به این منبع ۵ لوله متصل است از :
۱- رفت آب سرد شهر
۲- رفت آب به دیگ
۳-برگشت آب از دیگ
۴- تخلیه
۵- سرریز
آب شهر واردمنبع شده و مقدار آن توسط  شیر فلوتر تنظیم  می شود وهنگامی که  منبع  سرریز کند  نشانه شکستن شیر  فلوتر  است ودر این هنگام  آب توسط  لوله  سرریز  که  بالاتر  از  ورود آب است خالی می شود در سمت دیگر منبع  رفت آب  سرد از منبع به سوی  دیگ است و  لوله  دیگر برای برگشت آب  اضافی  سیستم  به داخل  منبع انبساط است و لوله ی دیگر که معمولاً در زیر منبع قرار دارد برای تخلیه شدن آب  داخل منبع  است که  شیر باید  همیشه  بسته  باشد.
لوله  تخلیه باید  با لوله سرریز یکی  شود در  سر لوله های  رفت وبرگشت  آب  به  دیگ هیچ گونه شیری بر سر راه آن قرار نمی گیرد می تواند مستقیماً به لوله های پشت دیگ  وصل  شود  منبع  انبساط باید  در  بلندترین  نقطه  ساختمان قرار گیرد  و  باید   cm 220 ازآخرین رادیاتور ساختمان بالاتر باشد و برای پر شدن سریعتر منبع انشعابی از لوله ی رفت آب شهر در  نزدیکی منبع می گیرند و به بالای منبع می رسانند.
منبع انبساط بسته
این منبع در سیستم های گرمایش با دمای آب زیاد (بیش از دمای جوشش آب در فشار جو) و نیز در مواردی كه به علت محدودیت ارتفاع موتورخانه یا هر دلیل دیگری نتوانیم از منبع انبساط باز استفاده نماییم ، به كار می رود . این منبع كه در هر جای ساختمان می تواند قرار گیرد با هوای ازاد ارتباط ندارد و فشار سیستم توسط بالشتك هوا ، بخار و یا یك گاز بی اثر مانند ازت كه نیمی از حجم منبع را اشغال می كند تأمین می گردد . حداكثر فشار به مقتضیات طرح بستگی دارد و جهت كنترل آن از شیر اطمینان استفاده می گردد . حداقل فشار در منبع انبساط باید به اندازه ای باشد كه موقع سرد بودن سیستم بالاترین رادیاتور از آب پر باشد . ضمناً لازم است در تمام نقاط مرتفع سیستم شیرهای هواگیری نصب شوند . منبع انبساط بسته نیز بهتر است در خط مكش پمپ نصب شود تا سمت مكش تحت فشار تقریباً ثابتی عمل نماید واز این نظر قرار گرفتن منبع در خط دهش پمپ نتیجه رضایت بخشی به دست نمی دهد .

مزاياي منبع انبساط بسته:
● لازم نیست آن را در نقطه بالایی سیستم قرار داد.
●اين منبع انبساط نه آب از دست می دهد و نه از هوای اطراف اکسیژن می گیرد، در نتیجه امکان خوردگی و تشکیل رسوب کمتر می شود.
● از آنجایی که منبع انبساط در فشار سیستم کار می کند، می تواندمای آب سیستم را بالا برد و افت دمای طراحی کمتری در نظر گرفت و به این ترتیب نرخ جریان طراحی و به دنبال آن هزینه های بهره برداری را کاهش داد.
● همچنین در صورت استفاده از این نوع منابع می توان فشار غیر عملیاتی سیستم را تا هر مقدار مورد نظر تنظیم کنیم.این مساله یک ابزار بسیار ارزشمند برای ایجاد ارتفاع مکش مثبت خالص قابل دسترسی (NPSHA) مناسب می باشد تا به وسیله ی آن جلوی پدیده کایتاسیون گرفته شود.
منبع انبساط باز
منبع انبساط باز به زبان ساده يك مخزن باز است كه در سيستم هيدرونيك باز استفاده شده و امكان انبساط و انقباض آب را فراهم مي كند . وقتي دماي آب افزايش مي يابد ، حجم آب سيستم زياد شده و سطح آب در منبع انبساط بالا مي رود و بالعكس .

این منبع با هوای آزاد در ارتباط است در خط مكش پمپ و برفراز بالاترین مبدل حرارتی ساختمان (حداقل ۷ فوت بالاتر) نصب می شود . اتصال منبع انبساط به خط مكش پمپ سبب می گردد كه سمت مكش تحت فشار آتمسفر قرار داشته هوا نتواند به داخل سیستم نفوذ كند . فشار استاتیكی ناشی از ارتفاع آب در منبع انبساط كه روی پمپ اعمال می شود باید بزرگتر از افت فشار آن در لوله ، از محل اتصال به لوله انبساط تا سمت مكش پمپ باشد . هر چند كه از لحاظ تئوری می توان منبع انبساط را تنها با یك لوله با سیستم مرتبط نمود ولی بهتر است به منظور شركت دادن آب منبع انبساط در سیر كولاسیون ، دو لوله یكی برای رفت  دیگری جهت برگشت آب از منبع انبساط در نظر گرفته شود . منبع انبساط باز برای سیستم های حرارت مركزی با فشار كم و دمای حداكثر F 180 مناسب است .
انواع منبع انبساط باز :
در حال حاضر سه نوع منبع انبساط در بازار ايران يافت مي شود كه عبا رتند از:
۱- منبع انبساط آلومينيومي ( بصورت استوانه اي ).
۲- منبع انبساط آهني ( گالوانيزه ) به شكل مكعب مستطيل قابل ساخت به سفارش مشتري.
۳- منبع انبساط فايبرگلاس به شكل استوانه اي
منبع انبساط آلومينيومي
به نا مهايي از قبيل : تكنو طرح – نمونه تبريز، اطمينان , چشمك , شكيل ,گلفام , گلفام ۲ ، شميم و . . . . . در بازار يافت مي شوند كه همگيمشابه و در حقيقت يك منبع استوانه اي شكل از جنس آلومينيومو با ضخامت ۲ الي ۳ ميليمتر مي باشند كه داراي چهار سوراخجهت ورودي و برگشت آب، فلوتر شناور و سرريز مي باشد .

منبع انبساط آهني
در حقيقيت اين نوع منابع انبساط را مي توان نسل اول منابع انباساط ناميد زيرا قبل ازانواع آلومينيومي و فايبر گلاس مورد استفاده قرار مي گرفتند (حتي در ظرفيتهاي زير ۲۰۰ ليتر). منابع انبساط آهني مي توانند به سفارش مشتري ساخته مي شوند.

منبع انبساط فايبرگلا س
منبع انبساطهاي فايبرگلاس داراي اندازه ها و انواع مختلف مي باشند وهمانطور كه از نامشان پيداست از الياف شيشه ( فيبر گلاس ) ساخته شده اند . مزيت اين منابع اين است كه دچار زنگ زدگي نمي شوند ،استوانه اي شكل هستند ، داراي چهار سوراخ و ضخامت ۲ تا ۳ ميليمتر مي باشند . اين نوع منابع در اندازه هاي -۲۰۰-۱۷۵ -۱۵۰-۱۲۰- ۱۰۰ –۷۵ ليتري در بازار وجود دارند .

انتقال حرارت از منابع انبساط باز به سه قسمت تقسيم مي شود.
۱-    انتقال حرارت از جدار جانبي منبع انبساط كه از داخل با آب پر شده است .
۲-    انتقال حرارت از سطح آب كه از طريق در ب وآن قسمتي از جدار جانبي كه خالي از آب است با محيط مبادله مي شود (شارش يابد).
۳-    انتقال حرارت از كف منبع انبساط .
با توجه به اينكه منابع انبساط در روي پشت بام ودر معرض جريان باد قرار دارد. لذا مكانيزم انتقال حرارت از پوسته به صورت وادشته (اجباري) مي باشد .
اشکالات موجود در منابع انبساط باز
•عدم استفاده از عايق
•خوردگي و زنگ زدگي
•عدم استفاده از لوله سر ريز
•درب نامناسب
•خوردگي توپي برنجي

از آنجایی که این نوع منبع ها به اتمفسر راه دارند،این امکان وجود دارد که در اثر تبخیر و یا سرریز،قسمتی از آب موجود در سیستم هدر برود. برای جبران این مقدار آب از دست رفته،باید آب جدید وارد سیستم شود که به همراه خود اکسیژن محلول و مواد معدنی وارد سیستم کرده و خوردگی و ایجاد رسوب در سیستم را شتاب می بخشد. یکی دیگر از مشکلات منبع انبساط باز این است که فشار اتمفسری در بالای سیستم، حداکثر دمای قابل دست یابی را محدود می کند. آب در فشار استاندارد اتمفسر در دمای حدودC ˚۱۰۰ می جوشد. جوشش آب در یک سیستم رادیاتوری پدیده ی قابل قبولی نیست،زیرا باعث ایجاد پدیده ضربه قوچ می شود. بنابراین استفاده از منبع انبساط در سیتم های رادیاتوری موجب محدودیت دمای آب در این سیستم می شود.در مورد منبع های انبساط باز مهمترین نکته عایق کاری آن است .
راه حل ها
استفاده از منابع انبساط جايگزين
استفاده از نوار درزگير وقفل مهماتي
طراحي سرريز مناسب
عايق كاري كليه سطوح منبع
مزایای استفاده از منبع های عایق دار ذخیره آب
۱-   کاهش کارکرد مشعل و پمپ                          ۲- کاهش مصرف سوخت
۳-   کاهش هزینه اقتصاد خانواده                          ۴- گرمایش بیشتر در داخل فضاهای گرم شونده

جدول كار آمدي
در اينجا كليه مسايل مربوط به ميزان كار آمدي منابع ساخته شده در يك جا جمع شده است.

نسبت تلفات حرارتي منبع انبساط باز آلومينيومي نوع دوم(با عايق و بدون عايق)

نسبت تلفات حرارتي منبع انبساط بازفايبرگلاس نوع چهارم(با عايق و بدون عايق)

مخصات بهينه
حداقل ضخامت منابع انبساط باز و آلومينيومي و فايبر گلاس ۴ ميليمترحداقل ضخامت درب منابع انبساط باز آلومينيومي و فايبر گلاس ۳ ميليمترعايق كاري با ضخامت ۲ سانتيمترپوشش عايق با ورق آلومينيوم و رنگتزريق فوم مابين جدار و پوشش ۵/۲سانتيمتراستفاده از نوار درزگير براي درب منابع انبساط آلومينيومي استفاده ازشير يكطرفه براي سر ريز استفاده از آبنما تقريباٌ روبروي لوله هاي رفت و برگشت استفاده از توپي پلاستيكي به جاي توپي استيل و برنجي .
منبع دو جداره
منبع دو جداره وسیله ای است برای انتقال گرما ی آب داغ دیگ به آب سرد شهر که همیشه محل نصب آن در موتور خانه است آب سرد شهر با دمایی c 12-8 از قسمت پائین سمت چپ منبع وارد می شود و از قسمت بالای  سمت  راست  خارج  می شود و  آب  داغ  با  دمایc  ۸۵ وارد می شود و از قسمت سمت راست خارج می شود آب سرد بعد از ورود به منبع زیری با آب داغی که وارد منبع رویی شده یک ورق  که  بین  آنها  است تبادل  گرما یی  انجام می شود  و  به  سمت مصرفی می رود و آب از منبع رویی  دوباره  به  دیگ  بر می گردد و برای ۳ لوله کردن سیستم باید یک پمپ در یک مسیر بای پاس نصب کرد در مواقعی که تعداد مصرف کننده کم است  پمپ خاموش است و وقتی که تعداد مصرفکننده زیاد  است پمپ روشن است و دو عدد شیر برای تخلیه در زیر منبع رویی و منبع زیرین وصل شده است و قسمت بالی منبع که  حرارت  بیشتری نسبت  به  پائین  دارد را رنگ قرمز و قسمت پائین را را رنگ آبی می زنند. برای آب در مدار و گرم کردن  بهتر  آب  لوله ها  در منبع  انبیاط به  صورت  ضربدری هستند.

جدول انتخاب منابع انبساط باز

ليست منابع انبساط باز پارسيان

توضیحات :
– برای ارتباط با واحد فروش با شماره ی ۷۷۶۳۵۶۵۸ – ۰۲۱ تماس حاصل فرمایید . – بعلت نوسانات بازار اعتبار قیمت اقلام موجود در سایت تا تاریخ ۲۰ دی ۱۳۸۹ میباشد . از نمایشگاه دائمی ما (فروشگاه کوروس) واقع در بازار تاسیسات تهران بازدید فرمایید ، آدرس : تهران – خیابان طالقانی – بین بهار و شریعتی – پلاک ۵۸
انواع منبع انبساط باز- شرکت تهران زيست

مشخصات فنی و بهای  منابع تحت فشار و انبساط بسته ، محصول شرکت تولیدی و صنعتی  رفلکس آلمان

توضيحات
۱- منابع تحت فشار و انبساط  REFIX HW
– جهت کاربرد های بادی – آبي.

– حد اکثر دمای مجاز عملياتي ۷۰ درجه سانتی گراد.

– مطابق يا فراتر از معيارهای تائيديه ارو پا برای منابع تحت فشار EC/23/97.

– تمام قطعات منبع که در تماس با آب هستند در برابر خوردگي دارای پوشش مقاومي هستند.
– دارای ديافراگم غير قابل تعويض.

– فشار تنظيم شده اوليه : ۲ بار ( گاز نيتروژن )

– رنگ : آبي با پرداخت کاری رنگ با پوشش پودری پايدار

۲- منابع تحت فشار و انبساط  REFLEX N and NG

– جهت گرمايش و سرمايش

– ديافراگم غير قابل تعويض ( براساس استاندارد DIN )

– مطابق يا فراتر از معيارهای تاييديه اروپا برای منابع تحت فشار CE/23/97.

– فشار تنظيم شده اوليه : ۵/۱ بار ( گاز نيتروژن )

– اتصالات رزوه ای

– حد اکثر دمای عملياتي : ۷۰ درجه سانتي گراد

– رنگ : قرمز يا سفيد با پوشش پودری پايدار و پرداخت   کاری رنگ

۳- منابع تحت فشار و انبساط  REFIX DE junior

– برای هدايت آب آشاميدني ، آتش نشاني و کاربردهای آبي – بادی.

– در مقابل خوردگی دارای پوشش مقاومي هستند.

– حد اکثر دمای مجاز عملياتي ۷۰ درجه سانتی گراد.

– مطابق يا فراتر از معيارهای تائيديه ارو پا برای منابع تحت فشار EC/23/97.

– کليه قطعات منبع که با آب در تماس هستند.

– دارای ديافراگم غير قابل تعويض.

– رنگ : آبي با پرداخت کاری با پوشش پودری پايدار

– تمام قطعات منبع که در تماس با آب هستند در برابر خوردگي دارای پوشش مقاومي هستند.

منبع انبساط (Expansion Tank)
آب موجود در چرخه بعد از دریافت گرما در دیگ منبسط شده و حجمش افزایش می*یابد. جهت جلوگیری ازخروج این حجم اضافی از چرخه، منبعی تعبیه می*شود که به آن منبع انبساط می*گویند. با افزایش حجم آب موجود در چرخه (که شامل مجموع آب موجود در دیگ، لوله*ها و رادیاتور*ها می*شود)، فشار موجود در منبع انبساط نیز افزایش می*یابد و به عددی بین۳-۱۰ bar (بسته به ارتفاع بنا و نوع دیگ) می*رسد که بنا به اصل ظروف مرتبطه، این فشار به تمام آب موجود در چرخه تاسیسات اعمال می*شود و باعث بالارفتن آب از لوله*های تاسیسات می*گردد. به عبارتی دیگر، منبع انبساط با جمع آوری و ذخیره حجم اضافی ناشی از انبساط حجمی آب، که بر اثر گرما بوجود آمده است، از طریق مکانیزم*های مختلفی هد فشاری لازم برای بالا رفتن آب در لوله*های تاسیسات را فراهم کند. نکته مهم دیگر درباره منبع انبساط این است که چون این منبع در ارتباط مستقیم با دیگ می*باشد، دمای آب موجود در آن در حین عملکرد پایای چرخه، در حد دمای معادل با آب خروجی از دیگ است و چون منبع انبساط در هوای آزاد نصب می*گردد، می*تواند انتقال حرارت بالایی با هوای سرد محیط داشته باشد که این مبادله گرما بیش از مبادله گرمای چند رادیاتور داخل ساختمان می*باشد و بار حرارتی اضافی قابل توجهی را به دیگ تحمیل می*کند. لذا عایق*کاری مناسب منبع انبساط می*تواند تا حد قابل توجهی،در هزینه جاری تامین انرژی مشعل و دیگ صرفه جویی کند که برای این عایق*کاری با توجه به جنس منبع که از گالوانیزه، آلومینیوم یا استیل باشد، ضخامتی بین ۲ الی ۵ سانتی*متر پیشنهاد می*شود. منبع انبساط را با توجه به مکانیزم*های افزایش فشار موجود در آن می*توان به انواع زیر تقسیم کرد: ۱- منع انبساط باز(Open Expansion Tank) این دسته از منابع انبساط در ارتفاعی بالاتر از دیگ قرارمی*گیرند و حجم اضافی ناشی از انبساط، برای ورود به منابع از لوله رابط بین دیگ و منبع بالا رفته و فشاری معادل ارتفاع ستون آب بالارفته را به کل سیستم اعمال می*کند.

محدوده عملکرد این منابع تا حدود ۳ bar می*باشد که این فشار با توجه به اختلاف ارتفاع بین دیگ و منبع انبساط قابل محاسبه و تنظیم است. اما به دلیل این که ارتفاع ستون آب بالا آمده از منبع انبساط، هد فشاری لازم برای بالارفتن آب گرم در لوله*های تاسیسات را تامین می*کند، منبع انبساط باز را باید همواره در ارتفاعی بالا*تر از بالاترین مبادله*گر گرما نصب کرد که مطابق استاندارد*های موجود، اختلاف ارتفاع بین منبع و آخرین مبادله*گر باید بیش ار ۲ متر باشد. منبع انبساط باز از طریق لوله ارتباطی که با دیگ دارد و توسط شناور موجود در آن، مقدار آب موجود در چرخه را نیز کنترل می*کند، بدین ترتیب که در صورت بروز هرگونه نشتی(Leakage) در چرخه تاسیسات، حجم یا همان ارتفاع سطح آزاد آب موجود در منبع انبساط افت می*کند. بر اثر این افت، شناور پلاستیکی منبع انبساط که از هوا پر شده*است پایین آمده تا به اندازه آب خروجی از چرخه، آب شهری به سیستم اضافه گردد. با افزایش مجدد سطح آب، شناور بالا رفته و به وضعیت اولیه خود بازمی*گردد و ورود آب شهری به منبع قطع می*گردد. بدین ترتیب مقدار آب چرخه ثابت می*ماند. حجم مورد نیاز برای منبع انبساط باز به صورت تئوری از طریق زیر قابل محاسبه است:

که در آن: : حجم منبع انبساط : حجم آب موجود در چرخه (شامل کل آب موجود در دیگ، لوله*ها و رادیاتور*ها) : حجم مخصوص آب در بیشترین دمای چرخه : حجم مخصوص آب در کمترین دمای چرخه و K، ضریب تصحیحی می*باشد که معمولا برابر ۲ در نظر گرفته می*شود. برای محاسبه حجم آب موجود در چرخه، فرآیند محاسباتی نسبتا پیچیده*ای را باید انجام داد. به همین دلیل روش تقریبی ساده*تری با توجه به ظرفیت حرارتی دیگ در زیر ارائه می*گردد.

که در آن، Q مقدار بار حرارتی با واحد و V مقدار حجم منبع انبساط با واحد Liter می*باشد. ۲- منبع انبساط بسته (Closed Expansion Tank) منبع انبساط باز با وجود سادگی روش طراحی و ساخت، دارای معایبی است که می*توان به موارد زیر اشاره کرد:  انتقال حرارت زیاد با هوای سرد محیط  حجم لوله*کشی نسبتا بالا (بیش از ارتفاع ساختمان) جهت کارگذاری منبع  عدم جوابگویی برای فشار های بیش از ۳ bar در ساختمان های کوتاه(همانطور که می دانیم هر ۱۰ متر بالا رفتن آب تقریبا برابر با ۱ bar فشار اضافی می باشد، یک ساختمان ۳ طبقه حدود ۱۰ متر ارتفاع دارد و بیش از ۳ bar فشار بر روی تاسیسات نمی توان از طریق ارتفاع اعمال کرد.)  بروز خوردگی در حضور اکسیژن هوا و آب برای رفع معایب فوق، از منبع انبساط بسته استفاده می*کنند. در داخل منبع انبساط بسته، مخزنی پر از گازی تحت فشار و نیز قسمتی برای ورود آب وجود دارد که از طریق برقراری تعادل فشاری بین گاز تحت فشار و آب، مقدار فشار آب تعیین می*شود. بدین ترتیب منبع انبساط بسته نیازی به نصب در ارتفاعی بالاتر از دیگ را ندارد و می توان آن را در موتورخانه و در نزدیکی دیگ (بر روی خروجی انبساط روی دیگ) تعبیه کرد. منابع انبساط بسته را با توجه به مکانیزم عملکردی، نوع گاز و نوع مخزن حجم متغیر، به انواع زیر تقسیم می*شوند: ۲-۱- منبع انبساط بسته قابل تنظیم (Adjustable Expansion Tank) در این مدل از منابع انبساط، با کاهش و یا افزایش دما ی سیستم، آب منبسط یا منقبض شده، هوا به منبع تزریق یا از آن خارج می*شود. بدین ترتیب که در ابتدا شیر الکترونیکی (Solenoid valve) خروجی هوا بسته و کمپرسور خاموش می*باشد. در این حالت مقدار کمی آب در دمای پایین در منبع موجود است. بعد از گرم شدن آب، حجم آن افزایش می*یابد و هوای درون منبع از طریق شیر خارج می*شود. زمانی*که مقدار آب درون منبع به بیشترین حجم مجاز خود رسید، شیر خروج هوا بسته می*شود و فشار ثابت می*گردد و در این حالت، در صورت کاهش دما که باعث کاهش حجم آب می*گردد، هوا از طریق کمپرسور به منبع تزریق می*گردد تا فشار هوای درون منبع ثابت بماند.

۲-۲- منبع انبساط بسته دیافراگمی(Diaphragm Expansion Tank) در این مدل از منبع انبساط، برای جبران کاهش و یا افزایش آب منبسط شده، به منبع آب تزریق شده و یا از آن خارج می*گردد. در حقیقت این منبع از یک بخش حاوی هوا یا نیتروژن و یک بخش خالی تشکیل شده* که بوسیله یک دیافراگم پلاستیکی انعطاف*پذیر از هم جدا شده*اند. بخش گازی حاوی مقدار معینی از هوا و یا نیتروژن است که در متراکم*ترین حالت بیشترین فشار اعمال شده به چرخه را تحمل می*نماید. بخش خالی منبع نیز توسط آب منبسط شده پر می*شود. این آب منبسط شده، دیافراگم حائل بین دوبخش را آنقدر به سمت بخش گازی جابجا می*کند که بخش گازی به فشرده ترین حالت خود برسد که در این صورت فشار عملیاتی مورد نیاز چرخه تامین می*گردد.

در این مدل از منابع انبساط بسته، تزریق و تنظیم هوا یا نیتروژن از تریق یک شیر Schrader استفاده می کنند که نحوه عملکرد آن به شکل زیر می*باشد.
تصویر ازبرای مشاهده لینک ها ابتدا عضو رایگان پورتال شوید.

در منبع انبساط بسته یک کنترل کننده ارتفاع (Level Controller) آب موجود در منبع را کنترل می*شود و در صورت کاهش سطح آب موجود در منبع انبساط، آب شهری توسط یک پمپ و با فشاری بیش از فشار داخل منبع، به منبع تزریق می*شود.

***کلاسهای خصوصی  یک روزه(میان هفته, جمعه ها )***

در صورت تمایل عضو کانال تلگرامی ما شوید

http://telegram.me/daramadkhub

***کلاسهای خصوصی  یک روزه(میان هفته, جمعه ها )***


هزینه دوره های مرتبط آموزشگاه فنی و مهندسی حرفه گستران:

آموزش ساخت تابلو روان به ۴ روش و ۶ برنامه انیمیشن سازی به همراه ساخت تابلو LED ال ای دی :۱۹۰ هزار تومان

آموزش نصب و راه اندازی کرکره برقی کاملا عملی برای تمام دهنه های بزرگ و کوچک:۸۰ هزار تومان

آموزش نصب و شبکه و انتقال تصویر بر روی موبایل و کامپیوتر دوربین های مدار بسته: ۹۰هزار تومان

آموزش نصب و تعمیر درب اتوماتیک (کاملا عملی مکانیکی و برد الکترونیکی) :۱۸۰ هزار تومان

آموزش نصب دزدگیر اماکن و آیفون تصویری و اعلام حریق:۹۰ هزار تومان

آموزش نصب و ساخت و راه اندازی درب شیشه ای (اپراتور):۸۰ هزار تومان

آموزش هوشمند سازی ساختمان:۱۹۰ هزار تومان

آموزش سیم کشی ساختمان درجه ۱ و درجه ۲ :۱۰۰ هزار تومان

آموزش تلفن سانترال پاناسونیک:۲۰۰ هزار تومان

آموزش باطری (پنل) خورشیدی:۲۰۰ هزار تومان

۱***انتخاب تمام فنون با تخفیف فوق العاده ۵۵۰ هزار تومانی فقط ۸۵۰ هزار تومان ***(مدت دوره: یک هفته)

آموزشگاه فنی حرفه گستران حتی در روز های تعطیل نیز دایر میباشد

دوره های گرمایشی:

آموزش نصب و تعمیر پکیج و رادیاتور ایران و بوتان و خارجی :۳۰۰ هزار تومان

آموزش نصب و تعمیر پکیج و رادیاتور ( مکانیکی و برد الکترونیکی)ایران رادیاتور و بوتان و خارجی و پکیج چگالشی:۴۵۰ هزار تومان

آموزش نصب و تعمیر پکیج و رادیاتور ( مکانیکی و برد الکترونیکی)ایران و بوتان و خارجی و پکیج چگالشی و آبگرمکن دیواری:۵۵۰ هزار تومان

دوره های سرمایشی:

آموزش نصب و تعمیر کولر گازی اسپلیت و دوتیکه :۱۸۰ هزار تومان

آموزش نصب و تعمیر کولر گازی اسپلیت به همراه اینورتر (نصب و تعمیر مکانیکی و برد الکترونیک ):۲۵۰ هزار تومان

آموزش نصب و تعمیر کولر گازی اسپلیت به همراه اینورتر و کولر گازی سه فاز(نصب و تعمیر مکانیکی و برد الکترونیک ):۳۵۰ هزار تومان

دوره های جوشکاری:

آموزش جوشکاری برق:۸۰ هزار تومان

آموزش جوشکاری لوله های مسی:۱۲۰ هزار تومان

آموزش جوشکاری آلومینیوم:۱۲۰ هزار تومان

آموزش جوشکاری برنج:۱۲۰ هزار تومان

آموزش دوره ی کامل جوشکاری: ۳۰۰ هزار تومان(تخفیف ۱۴۰ هزار تومانی)

دوره های لوله کشی آب و لوله کشی گاز:

آموزش لوله کشی آب: ۲۵۰ هزار تومان

آموزش لوله کشی گاز به همراه جوشکاری برق:۲۵۰ هزار تومان

آموزش کامل لوله کشی آب و گاز و جوشکاری برق:۴۰۰ هزار تومان(تخفیف ۱۰۰ هزار تومانی)

دوره های آموزشی مشعل های صنعتی و خانگی پر کاربرد:

آموزش انواع و اقسام مشعل های گازی و گازوئیلی:۳۰۰ هزار تومان

تخفیفات ویژه دوره تاسیسات:

تخفیف مورد اول:

آموزش پکیج دیواری و کولر گازی بدون اینورتر هر دو با هم: ۴۳۰ هزار تومان (۵۰ هزار تخفیف)

 آموزش پکیج دیواری و پکیج چگالشی و برد الکترونیک (پکیج) و کولر گازی بدون اینورتر هر دو با هم: ۵۰۰ هزار تومان (۱۳۰ هزار تخفیف)

 آموزش پکیج دیواری و پکیج چگالشی و برد الکترونیک (پکیج) و آبگرمکن و کولر گازی بدون اینورتر هر دو با هم: ۵۵۰ هزار تومان (۱۸۰ هزار تخفیف)

تخفیف مورد دوم:

 آموزش پکیج و کولر گازی اسپلیت به همراه اینورتر  و برد الکترونیک (کولر گازی) هرسه با هم: ۴۵۰ هزار تومان (۱۰۰ هزار تخفیف)

 آموزش پکیج و کولر گازی اسپلیت به همراه اینورتر  و برد الکترونیک (کولر گازی و پکیج) و پکیج چگالشی: ۵۳۰ هزار تومان (۱۷۰ هزار تخفیف)

 آموزش پکیج و کولر گازی اسپلیت به همراه اینورتر  و برد الکترونیک (کولر گازی و پکیج) و پکیج چگالشی و آبگرمکن: ۵۸۰ هزار تومان (۲۲۰ هزار تخفیف)

تخفیف مورد سوم:(ویژه)

 آموزش پکیج دیواری و کولر گازی اسپلیت به همراه اینورتر  و برد الکترونیک (کولرگازی) و کولر گازی سه فاز: ۵۳۰ هزار تومان (۱۲۰ هزار تخفیف)

آموزش پکیج دیواری و چگالشی و کولر گازی اسپلیت و اینورتر و سه فاز برد الکترونیک (پکیج و کولر گازی):۵۵۰ هزار تومان(۲۵۰ هزار تخفیف)

آموزش پکیج دیواری و چگالشی و آبگرمکن و کولر گازی اسپلیت و اینورتر و سه فاز برد الکترونیک (پکیج و کولر گازی):۶۰۰ هزار تومان(۳۰۰ هزار تخفیف) +آموزش رایگان شارژ گاز کولر ماشین های ایرانی و خارجی

تخفیف مورد چهارم:

آموزش کامل کولر گازی و اینورتر و سه فاز و پکیج و پکیج چگالشی و آبگرمکن و جوشکاری برق و آلومینیوم و لوله مسی و آلومینیوم :۷۰۰ هزار تومان(۵۰۰ هزار تومان تخفیف)

آموزش کامل کولر گازی و اینورتر و سه فاز و پکیج و پکیج چگالشی و آبگرمکن و جوشکاری برق و آلومینیوم و لوله مسی و آلومینیوم و مشعل های گازی  و مشعل های گازوئیلی :۸۰۰ هزار تومان (۸۰۰ هزار تومان تخفیف)

۲***انتخاب کامل تمام فنون اعم از تاسیسات(کولر گازی کامل و پکیج کامل و آبگرمکن) و سیستم های امنیتی و تابلو سازی و درب های اتوماتیک با تخفیف ۱۰۵۰۰۰۰ تومانی فقط ۱۲۵۰۰۰۰ تومان(مدت دوره: یک هفته)

۳***انتخاب کامل تمام فنون اعم از تاسیسات(کولر گازی کامل و پکیج کامل و آبگرمکن و جوشکاری کامل و مشعل کامل) و سیستم های امنیتی و تابلو سازی و درب های اتوماتیک با تخفیف ۱۵۰۰۰۰۰ تومانی فقط ۱۴۰۰۰۰۰ تومان(مدت دوره:یک هفته الی ۱۰ روز)

۴***انتخاب کامل تمام فنون اعم از تاسیسات(کولر گازی کامل و پکیج کامل و آبگرمکن و جوشکاری کامل و مشعل کامل و لوله کشی کامل آب و گاز) و سیستم های امنیتی و تابلو سازی و درب های اتوماتیک با تخفیف ۱۸۰۰۰۰۰ تومانی فقط ۱۵۰۰۰۰۰ تومان(مدت دوره:دو هفته)

آموزش یخچال ساید بای ساید و فریزر و معمولی:۵۰۰ هزار تومان

آموزش لباسشویی:۴۵۰ هزار تومان

آموزش ظرفشویی:۴۵۰ هزار تومان

آموزش گاز فر:۳۰۰ هزار تومان

آموزش جارو برقی:۲۰۰ هزار تومان

آموزش تصفیه آب: ۲۰۰ هزار تومان

آموزش مایکروفر: ۳۰۰ هزار تومان

آموزش ماشین های لباسشویی و ظرفشویی:۷۵۰ هزار تومان

۵***انتخاب کامل تمام فنون لوازم خانگی با تخفیف یک میلیون تومانی فقط ۱۴۰۰۰۰۰ تومان(مدت دوره: یک هفته الی دو هفته)

۶***انتخاب گزینه های ۱ و ۲ و ۵ با تخفیف ۲۲۰۰۰۰۰ تومانی فقط  ۲۵۰۰۰۰۰ تومان(مدت دوره: دو هفته الی سه هفته)

۷***انتخاب کامل فنون لوازم خانگی(گزینه ۵)  و تاسیسات (کولر گازی کامل و پکیج و شوفاژ دیواری کامل)با تخفیف ۱۴۰۰۰۰۰ هزار تومانی فقط ۱۹۰۰۰۰۰ تومان(مدت دوره: یک هفته الی دو هفته)

آموزش برد الکترونیکی تمام دستگاههای اداری و خانگی و خودرو و …

آموزش تعمیر برد الکترونیکی لوازم خانگی اعم از یخچال  و لباسشویی و جارو برقی و ظرفشویی ومایکروفر : یک میلیون صد هزار تومان (مدت دوره دو هفته)

آموزش تعمیر برد الکترونیکی به روش مهندسی معکوس همه ی برد های موجود در بازار: یک میلیون و هشتصد هزار تومان (مدت دوره شش هفته)

آموزش تعمیر برد الکترونیکی درب های اتوماتیک بازویی و کرکره برقی و درب شیشه ای (اپراتور): ۴۰۰ هزار تومان (مدت دوره دو هفته)

آموزش تعمیر برد الکترونیکی تلویزیون های ال ای دی (LED) و ال سی دی(LCD): 700 هزار تومان (مدت دوره دو هفته)

آموزش تعمیر برد الکترونیکی ای سی یو ECU ماشین های ایرانی و خارجی: ۱۲۰۰ هزار تومان (مدت دوره سه هفته)

آموزش تعمیر برد الکترونیکی ای سی یو ECU ماشین های ایرانی: ۸۰۰ هزار تومان (مدت دوره دو هفته)

آموزش تعمیر برد الکترونیکی کولر گازی و پکیج دیواری: ۶۰۰ هزار تومان (مدت دوره دو هفته)

آموزش تعمیر برد الکترونیکی کامپیوتر و لب تاب: ۸۰۰ هزار تومان (مدت دوره دو هفته)

آموزش تعمیر برد الکترونیکی موبایل تب لت: ۸۰۰ هزار تومان (مدت دوره دو هفته)

آموزش تعمیر برد الکترونیکی ماشین های اداری: ۱۲۰۰ هزار تومان

آموزش آسانسور:

آموزش الکتریکال و مکانیکال و تعمیرات برد الکترونیک و سرویس و نگهداری آسانسور: ۴۵۰ هزار تومان(مدت دوره: یک هفته)

مکان برگزاری کلاس های آموزشگاه فوق تخصصی و برتر حرفه گستران:

آموزشگاه حرفه گستران  مکان کلاس آموزش نصب و تعمیر خود را در مرکز تجاری تهران انتخاب کرده است تا دسترسی کارآموزان به خوابگاه ، مترو و ترمینال راحت باشد و هزینه رفت و آمد کاراموزان شهرستانی بسیار پایین باشد.
آدرس آموزشگاه حرفه گستران: تهران ، میدان آزادی ،فلکه دوم صادقیه،جنب بیمارستان ابن سینا, برج مینا طبقه ۱۰ واحد ۵۴ – (واحد مدیریت و ثبت نام) طبقه ۱۲ واحد ۷۰

هزینه خوابگاه:شبانه روز از ۵ هزار تومان تا ۲۵ هزار تومان- خوابگاهها با توجه به خواسته کارآموز رزرو خواهد شد.

شماره های تماس: ۰۹۹۰۳۸۱۶۳۰۲ -۰۲۱۴۴۰۴۳۳۷۸-۰۲۱۴۴۹۵۳۰۲۴

آدرس خوابگاه برای کاراموزان: تهران ۱میدان آزادی ۲شهرک ولیعصر ۳ دانشگاه شریف ۴ میدان انقلاب ۵ سی متری جی

نحوه تردد تا خوابگاه: مترو وBRT و تاکسی – البته با توجه به فاصله کم بین خوابگاه و آموزشگاه هزینه تردد  بسیار ناچیز است

  کلاسهای خصوصی  یک روزه(میان هفته, جمعه ها )

پشتیبانی پس از دوره ها چگونه است؟

آموزشگاه حرفه گستران کارآموزان خود را پس از یادگیری از لحاظ سوال و پرسش حمایت می کند

کار آموز به راحتی میتواند بعد از اتمام کلاس با استاد خود در ارتباط باشدو هرگونه مشکل خود را در میان بگذارد

کار آموزی که یک دوره را شرکت کند میتواند در طی یک سال از پشتیبانی نا محدود سوال و رفع ایراد برخوردار شود

ddde

***شما کار را به صورت حرفه ای یاد میگیرد و عملی انجام خواهید داد و نیازی به طی مراحل درجه ۱ و درجه ۲ ندارید***