خانه / نصب و سیم کشی وبرنامه نویسی و کد دهی ریموت دزدگیر اماکن

نصب و سیم کشی وبرنامه نویسی و کد دهی ریموت دزدگیر اماکن

 • تعمیرات و   نصب انواع دزد گیر اماکن

 • تعمیرات  سیم کشی دزدگیر اماکن
 • تعمیرات و  برنامه نویسی دستگاه مرکزی دزدگیر اماکن
 • تعمیرات و  کد دهی به ریموت دزدگیر کاملا پیشرفته

 • تعمیرات و ریست کردن ریموت دزدگیر

 • تعمیرات و  شماره دادن به دستگاه مرکزی
 • تعمیرات و  تست شماره و پاک کردن آن

 • تعمیرات و  نصب باتری
 • تعمیرات اتصال SIR آژیر

 • تعمیرات اتصال SPK اسپیکر

 • تعمیرات  اتصال انواع چشمی به