خانه / جزوه کامل کولر گازی (نصب و تعمیرات عمومی و تخصصی )

جزوه کامل کولر گازی (نصب و تعمیرات عمومی و تخصصی )

جزوه آموزشی نصب و راه اندازي کولر گازي اسپلیت

(نصب و تعمیرات به همراه عیب یابی )

ساختار کولر گازي چگونه است؟

یکی از متداولترین وسایل تهویه هواي محیط منزل و یا محیط هاي کار و… می باشد. در واقع از کولر گازي امروزه کولرهاي گازي خنک کردن و یا گرم کردن محیط استفاده می شود. کولرهاي گازي که بر خلاف کولر هاي آبی رطوبت محیط را افزایش نمی دهد بویژه در مناطق مرطوب کارایی زیادي پیدا کرده اند.

کولرهاي گازي در دو مدل ساخته می شوند:

نوع اول: یک تکه یا پنجره اي

نوع دوم: دو تکه یا همان اسپیلت

نوع اول در گذشته بسیار متداول بود و به خاطر سهولت در قاب پنجره نصب می شد. اسپیلت ها هم امروز به واسطه پیشرفت فناوري در مدل هاي مختلفی چون

دیواري, داکت, ایستاده, سقفی, زمینی و… تولید می شوند.

کولرهاي گازي(اسپلیت) از هرنوع و مدلی که باشند از دو قسمت الکتریکی و مکانیکی ساخته شده اند.

اجزاء الکتریکی: شامل سیم هاي رابط ، کمپرسور، خازن (کاپاسیتور) ، اورلود ، ترموستات ، کلیدچند وضعیتی(کلید فن) ، کلید اصلی کولر(تابلو برق می باشد…

اجزاء مکانیکی: شامل قطعاتی مانند کمپرسور، کندانسور(رادیاتور) ، اواپریتور ، فیلتر(درایر) ، پروانه کندانسور ، پروانه اواپریتور ، لوله کاپیلاري(لوله مویی) ، سینی زیر کولر ، خروجی هوا ، فیلترخروجی هوا.

در کولرهاي گازي دو تکه, کمپرسور و کندانسور در واحدي به نام یونیت خارجی تعبیه شده اند که این واحد درخارج از ساختمان نصب می شود. این مدل از کولرهاي گازي داراي دستگاه کنترل از راه دور می باشند. هوا در جهت ورود به محیط کار یا منزل از دریچه مخصوصکه به خروجی هوا معروف است می گذرد.

به منظور جلوگیري از پخش گرد و غبار به داخل محیط, پشت خروجی هوا از فیلتر استفاده می شود. مدل هاي پیشرفته کولر گازي به فیلترهاي پلاسما مجهز می باشند که خاصیت ضد آلرژي, ضد آنفولانزا, ضد باکتري و ضد بو دارند. در برخی مدل ها توسط غبار روب پلاسما تا بیش از ۹۵ درصد ذرات آلاینده , دود وگرد و

خاك جمع آوري شده وبا استفاده از فیلتر نانو و یک کاتالیست توري بوهاي نامطبوع و باکتري هاي موجود در هوا از بین می روند. همچنین برخی مدل هاي موجود در بازار به واحد مجزاي یون ساز مجهز می باشند که با تزریق هواي یونیزه شده به داخل اتاق , احساس نشاط وخوشی بعداز رعد و برق و باران بهاري را براي استفاده کننده به ارمغان می آورد

نحوه کار کولر گازي

در کولر هاي گازي از دو پروانه استفاده می شود که عموما “برروي یک شافت اصلی سوار شده اند یکی از پروانه ها از مجراي ورودي ، هوا را مکیده وبا وزش آن به کندانسور، گرما را به محیط خارجی ساختمان می راند.پروانه دوم که به قسمت جلوي موتور فن متصل است هوا را از مجراي ورودي مکیده و با وزش آن به اواپریتور، سرما را وارد ساختمان می سازد.هوا جهت ورود به ساختمان از دریچه مخصوصی) که به خروجی هوا نامیده می شود (می گذرد به منظور ممانعت از ورود گرد وغبار و موارد مشابه به داخل ساختمان ،پشت خروجی هوا،فیلتر سیمی یا اسفنجی تعبیه می شود.

از آن جا که ممکن است بر اثر عدم تنظیم ترموستات ویا ازدیاد گاز شارژ شده ، اواپریتور و یا قسمتی ازلوله بر گشتی ، داراي برفک شده و یا یخ ببندد و در توقف کولر (هنگام اتومات) بر اثر گرما،یخ ها ذوب شوند وآب حاصله از جدارهاي کولر سر ریز نماید، تا در صورت بروز حالت فوق آب به خارج از کولر هدایت شود.این وظیفه برعهده سینی زیر کولر است .در گوشه اي از سینی،لوله مخصوصی تعبیه شده که آب ایجاد شده از آن خارج می شود وبراي آن که از ریزش آب جلوگیري بعمل آید،عموما به لوله مذکور شیلنگی متصل می شود ویا با قرار دادن آن بر روي سطح زمین از پراکنده شدن ذرات آب در محیط ممانعت بعمل می آید.

شناسایی اجزاي مکانیکی کولر گازي:

همانطور که قبلا بیان شد اجزاي مکانیکی کولر به اختصار معرفی شدند در این قسمت به شناسایی دقیقتر اجراي محتلف مکانیکی کولر گازي می پردازیم:

کمپرسورکولر

کمپرسور کولر نیز دو جزء مکانیکی و الکتریکی دارد و به قسمت الکتریکی آن موتور گفته می شود ولی ترکیب الکتروموتور با سایر اجزاء، کمپرسور را به وجود می آورند

.کمپرسور هاي متداول در کولر گازي به دو شکل طراحی و ساخته می شوند:

یک نوع از این کمپرسورها به نوع دورانی) رتوري (مشهوري است که با اتصال برق به موتور الکتریکی کمپرسور، موتور به دوران در آمده و به واسطه حالت خاصی که دارد گاز را از مسیر برگشت) پس از سرماسازي ( مکیده و با فشار وارد مسیر رفت م یکند به این ترتیب عمل تولید سرما در کولر مداوم ادامه خواهد داشت.

نوع دیگر کمپرسور رایج در کولر هاي گازي نوع پیستونی است که شباهت بسیار زیادي به موتور هاي پیستونی به کار رفته در اتومبیل دارد با این تفاوت که نیروي محرکه پیستون در اتومبیل احتراق بنزین است اما در کمپرسور کولر گازي این نیرو توسط انرژي الکتریکی حاصل می شود.

۲- کندانسوررادیاتو

گاز سرماساز در کمپرسور تحت فشار قرار می گیرد تا بتواند مسیر گردش خود را در مجموعه مکانیکی کولر پشت سر نهد .افزایش دماي گاز پس از کمپرسور امري بدیهی است و اگر این دما به شکلی از آن سلب نشود سرماسازي کیفیت مطلوبی نخواهد داشت به همین منظور قبل از وارد شدن گاز تحت فشار قرار گرفته در مسیر مکانیکی کولر آن را از کندانسور عبور می دهند و چون این قسمت از کولر تحت فشار هوایی است که از چرخش پروانه فن حاصل میشود مقدار زیادي از دماي گاز کاسته خواهد شد.

۳-فیلتر (درایر)

گاز سرماساز پس از کندانسور و کاهش نسبی دما از فیلتر عبور می کند تا جرم هاي داخلی لوله هاي کندانسور و رطوبت گاز به طور کامل از آن جدا شود وگاز خالص و خشک وارد مسیر سرماسازي شود

.

۴ اواپریتور

اواپریتور کولر گازي با اواپریتور یخچال تا حدود زیادي متفاوت است . زیرا در یخچال اواپریتور کولر گازي محیطی بسیار سرد در مسیر گردش گاز است . معمولا لوله هاي اواپریتور را در عموم وسایل سرماساز از آلومینیوم می سازند تا انتقال سرما در آن به سهولت انجام شود . گاز سرماساز با رسیدن به این قسمت از کولر گازي به حالت تبخیر در آمده و تولید سرما می کند و هواي متراکم به وجود آمده توسط چرخش پروانه فن، سرماي حاصله را به سمت خارج از کولر گسیل می دارد به این ترتیب پس از مدتی دماي محیط کاهش یافته و خنک می شود.

۵ پروانه هاي کولر گازي

کولرهاي گازي به طور عموم داراي دو پروانه هستند که بر روي شافت موتور سوار شده اند . پروانه اواپریتور از مجراي ورودي هوا را مکیده و با فشار روانه لوله هاي سرد آلومنیومی اواپریتور می کند تا سرماي کولر وارد محیط شود .پروانه کندانسور عمل مشابهی را در جهت عمل عکس انجام می دهد . یعنی با مکش هوا از مسیر ورودي، آن را به سمت کندانسور روانه می کند تا اندکی از دماي گاز تحت فشار قرار گرفته) که با ورود به کندانسور موجب ازدیاد دماي آن شده( کاسته شود .طبیعی است که هواي دمیده شده به کندانسور پس از آن بسیار گرم خواهد بود .این هوا به سمت بیرون از محیط منزل و یا اداره روانه می شود.

۶ لوله کاپیلاري (لوله مویی)

این لوله که طول و قطر آن متناسب با قدرت کولر متفاوت است وظیفه تبدیل گاز به حالت مایع و حمل آن تا ابتداي اواپریتور را بر عهده دارد .لوله مویی عموما از جنس مس ساخته می شود .این لوله حد فاصل بین خروجی درایر تا ابتداي اواپریتور قرار دارد.

۷ سینی زیر کولر

در مواردي که شارژ گاز سرماساز در کولر بیش از مقدار لازم صورت گرفته و یا دماي ترموستات با گرماي محیط تناسب نداشته باشد ، بر روي لوله هاي آلومنیومی اواپریتور ذرات یخ ایجاد شده و در زمان استراحت کولر ) زمان اتومات ترموستات (بر اثر ازدیاد دما ذوب می شوند که در سینی زیر کولر محل خروج آب مذکور تعبیه شده است) توسط یک شیلنگ آب سینی به خارج از کولر هدایت می شود(معمولا سینی زیر کولر را رنگ می زنند تا بر اثر فرسایش ناشی از شرایط جوي از مقاومت بیشتري برخوردار باشد.

. ۸ خروجی هواي سرد و فیلتر مربوطه

در اکثر کولر هاي گازي هواي سرد از قسمت جلوي کولر خارج می شود و جهت جلوگیري از ورود ذرات به داخل مسیر ، هواي سرد را از یک فیلتر اسفنجی عبو می دهد.

شناسایی اجزايالکتریکی کولر گازي

همانطور که قبلا به اختصار بیان شد اجزاء الکتریکی کولرگازي عبارتند از : موتور الکتریکی ، رله ، اورلود ، ترموستات ، موتورفن ، کلید چند حالته) مختص موتور فن ( ، لامپ خبر ، خازن راه انداز ، کلید اصلی کولر__

 1. موتور الکتریکی

موتور الکتریکی کولر از نوع موتور آسنکرون است که با دو سیم پیچ اصلی و کمکی که در لحظه آغازین حرکت و به منظور دستیابی به بیشترین مقدار گشتاور هر دو سیم پیچ با یکدیگر در مدار قرار دارند و پس از راه اندازي کولر سیم پیچ کمی توسط رله از مدار خارج می شود و پس از راه اندازي کولر سیم پیچ کمی توسط رله از مدار خارج می شود پس از استارت و با حرکت موتور گاز سرماساز از مسیر برگشت مکیده شده و پس از آن در کمپرسور تحت فشار قرار گرفت به مجموعه مکانیکی کولر تزریق می شود تا در جاي خود تولید سرما نماید.

.

 • رله

رله از جمله عناصري است که وجود آن در مجموعه الکتریکی اکثر ماشین هاي سرماساز از مسیر برگشت مکیده شده و پس از آن در کمپرسور تحت فشار قرار گرفت به مجموعه مکانیکی کولر تزریق می شود تا در جاي خود تولید سرما نماید

.

 • اورلود

اورلود علاوه بر جریان کششی موتور حرارت داخل کمپرسور را نیز تحت کنترل خود دارد و به هر دلیل هر یک از دو مورد مذکور از حد معینی تجاوز نماید اورلود تحریک شده

و مدار الکتریکی کمپرسور را باز خواهد نمود. مادامی که عیب در مجموعه کولر وجود داشته باشد راه اندازي آن به واسطه وجود اورلود غیر ممکن خواهد بود .بدیهی است حساسیت بی مورد اورلود به عبور جریان و یا افزایش دما میتواند منجر به بروز عیوب جدي در دستگاه می شود.

۴  ترموستات

به کمک ترموستات تولید سرما در کولر کنترل می شود .از آنجا که لوله بلوي ترموستات مماس با اواپریتور قرار دارد ازدیاد سرماي گاز داخل لوله بلو و در نتیجه گاز درون مجموعه، لوله مویی فانوسک ترموستات را تحت تأثیر قرار داده و موجب عملکرد) اتومات (کلید ترموستات می شود .بدیهی است با افزایش دما و انبساط فانوسک بر اثر افزایش حجم گاز کلید ترموستات مجددا به حالت بسته در آمده و سرماسازي کولر مجدا آغاز خواهد شد

.

۵ موتور فن

از آنجا که نیاز به هواي خنک در ساعات مختلف شبانه روز متفاوت است موتور فن یا به عبارتی موتوري که قرار است هواي جهت لازم جهت وزیدن به اواپریتور را تأمین کند نیز چند سرعته است .یک سیم مشترك و بازي تعداد دورشان داراي سرسیم هاي خروجی از موتور هستند.

۶ کلید چند حالته فن

توسط این کلید به سرعت هاي مختلف فن فرمان داده می شود . این کلید تا حدودي یاد آور کلید چند حالته پنکه سقفی است با این تفاوت که در ساختمان این کلید از سیم پیچ با خروجی هایی متفاوت استفاده نشده است.

۷ لامپ خبر

توسط این لامپ حالت کار کمپرسور مشخص می شود در اکثر کولر هاي گازي لامپ خبر را با کمپرسور را در حالت موازي قرار می دهند تا روشن شدن آن بیانگر تولید سرما در کولر باشد و خاموشی آن نیز اتومات ترموستات را نشان می دهد .جایگاه لامپ خبر در قسمت تابلوي برق کولر گازي است.

معرفی انواع کمپرسور

(Rotary) کمپرسور قلب تپنده سیستم هاي تهویه مطبوع و کولر گازي به حساب می آید . متداولترین کمپرسورهاي مورد استفاده در کولر هاي گازي کمپرسور پیستونی ، روتاري می باشند. (Scroll) و اسکرول

کمپرسور پیستونی کولر گازي

کمپرسور رفت و برگشتی ( پیستونی شناخته شده است) از یک پیستون درون سیلندر براي فشرده کردن مبرد استفاده می کند. براي سالهاي متمادي از این نوع کمپرسور تا ظرفیت ۱۰۰ اسب بخار مورد استفاده بود.

کمپرسور.

کمپرسور روتاري (غلتکی

کمپرسور روتاري جایگزین مناسبی می باشد و داراي کاربردي عموما براي دستگاههاي خانگی و با ظرفیت پایین می باشد. این نوع از آنجایی که قطعات متحرك کمتري دارد ، بازدهی بالایی دارند (نسبت فشرده سازي به مصرف برق ). در یک کمپرسور دوار مبرد توسط عمل چرخش غلتک در داخل سیلندر متراکم می شود . کمپرسور روتاري در یک ظرفیت برابر معمولا خیلی کوچکتر از کمپرسور پیستونی می باشد.

کمپرسورهاي اسکرو SCREW: کمپرسورهاي اسکرو از یک جفت از محرك مارپیچ براي چرخش استفاده میکند.

کمپرسورهاي اسکرول (حلزونی):

کمپرسورهاي اسکرول از یک مکانیزم کاملا متفاوت استفاده می کند. این نوع کمپرسور داراي یک قسمت ثابت و یک بخش محرك است. ، در حالی که دیسک پایین تر در مد مداري حرکت می کند بخش محرك دور بخش ثابت می چرخد و گاز را فشرده می کند.

توضیحات بیشتر درباره انواع کمپرسورها:

کمپرسور پیستونی:

امروزه در صنعت تبرید بیشتر از کمپرسورهاي پیستونی استفاده می شود . در این نوع کمپرسور ها از حرکت رفت و آمدي پیستون سیال را متراکم می نمایند

این نوع کمپرسور اغلب در سیستم تبرید مورد استفاده قرار می گیرد و ممکن است قدرت آنها از چند دهم اسب تا چند صدم اسب باشد و می تواند از یک سیلندر ویا چند سیلندر تشکیل شده باشد.

کمپرسورهاي دورانی:

اجزاء اساسی این کمپرسورهاي دورانی سیلندر ثابت , پیستون یا روتور و تیغه )پره ) متحرك است. دو نوع کمپرسور دوار وجود دارد .غلطکی که از یک غلطک و یک سیلندر تشکیل شده و محور با همان غلطک ( روتور ) بطور خارج از مرکز در داخل سیلندر می چرخد و یک تیغه به کمک متري قسمت مکش و رانش را جدا می کند .نوع تیغه اي که روتور و تیغه ها هر دو می چرخند. روتور روي محور خودش می چرخد ولی سیلندر و غلطک هم محور نمی باشند و تیغه ها به علت خاصیت گریز از مرکز در حال چرخش بوده و به بدنه سیلندر فشرده می شوند.

کمپر سورهاي مارپیچی:

کمپرسورهاي مارپیچی تشکیل شده از بدنه , داراي شیارهائی است که در دو رتور با تیغه هاي دنده اي مار پیچی قرار گرفته اند .رتور هادي با الکتروموتور متصل است و داراي دندانه برآمده پهن می باشد.

کمپرسورهاي گریز از مرکز:

کمپرسورهاي گریز از مرکز ذاتاً ماشینهاي پر دور هستند و بهترین گرداننده آنها توربین بخار است . از آنجا که آنها را براي دورهاي همسنگ دور بالاي توربین طراحی می کنند ، می توان آنها را مستقیما کًوپله کرد . جایی که بخار پرفشار باشد ، توبین به منزلۀ شیرفشار شکن عمل می کن و بخار کم فشار خروجی از توربین می تواند براي گرمایش یا مقاصد دیگر به کار رود . ولی در بسیاري از کاربردها ، خصوصا دًر ظرفیتهاي پایین ، کمپرسورها را موتورهاي برقی می گردانند که به جعبه دنده هاي افزاینده مجهزند . کمپرسورهاي گریز از مرکز از مبردّهاي کم فشار استفاده می کنند و معمولاً اواپراتور و کندانسور آنها هر دو با فشار کمتر از جو کار می کنند.

مکانیسم سرماسازي درکولرگازي

به طور کلی می توان گفت در عموم وسائل سرماساز همچون کولر گازي، یخچال، فریزر ، آب سردکن و … از اصول مشابهی استفاده شده است

در واقع فوران گاز مایع و تبدیل آن به حالت گاز تولید سرما می کند و این اصل در کولر گازي به شرح زیر اعمال شده است:

مرحله ۱ ) با روشن شدن کولر، کمپرسور گاز را از لوله مکش مکیده و پس از آنکه تحت فشار قرار گرفت، روانه لوله رفت می سازد. در واقع دماي گاز به هنگام خروج از کمپرسور زیاد است و این خصوصیت طبیعی گازهاست که هر گاه تحت فشار قرار گرفته و فشرده شوند دماي آنها افزایش می یابد و اگر این فشار از حد معینی تجاوز کند به حالت مایع تبدیل خواهد شد.

مرحله ۲ ) به وسیله کندانسور (پس از کمپرسور) و تحت هوایی که به وسیله چرخش پروانه مربوطه ایجاد می شود اندکی از دماي گاز کاسته می شود و روانه فیلتر می شود تا رطوبت یا رسوباتی را که احتمالا از جداره هاي داخلی لوله هاي کندانسور جدا شده اند از آن گرفته شود. مرحله ۳ ) پس از فیلتر و تحت فشار کمپرسور، گاز وارد لوله مویی شده و از آنجایی که سطح مقطع لوله مویی بسیار محدود است فشار وارد بر گاز افزایش یافته و آن را به مایع تبدیل می کند.

مرحله ۴ ) پس از این قسمت گاز وارد لوله هاي آلومینیومی اواپریتور شده و با استفاده از محیط از داخل لوله هاي آن اجازه فوران یافته و تولید سرما آغاز می شود

مرحله ۵ ) وزش باد ایجاد شده توسط پروانه مخصوصاواپریتور سرما را از لوله ها گرفته و وارد محیط مورد نظر می سازد و به این ترتیب دماي محیط به تدریج کاهش یافته و این امر موجب انقباض گاز داخل ترموستات و در نتیجه فانوسک شده و در نهات عمل اتومات صورت گرفته و تولید سرما متوقف می شود

مرحله ۶ ) با افزایش دما و انبساط فانوسک کلید ترموستات بسته شده و عمل سرماسازي مطابق مطالب گفته شده آغاز میشود و پس از مدتی … گاز سرماساز

(فریون ۲۲ ) پس از اواپریتور وارد کمپرسور می شود تا مجددا تحت فشار قرار گرفته و وارد مسیر سرماسازي شود.

توصیه هاي مهم:

همیشه به مشتري خود این توصیه ها را براي دوام کولر گازي متذکر شوید:

۱ -دو شاخه سیم رابط و پریز کولر را همواره متناسب با جریان مصرفی دستگاه انتخاب کنید.

۲ -بهتر است جهت حفاظت از دستگاه یک فیوز مستقل در نظرگرفته شود.

۳ -سینی زیر کولر را رنگ آمیزي کنید تا دوام آن افزایش یابد.

۴ -محل نصب کولر را به گونه اي در نظر بگیرید تا از تابش مستقیم نور آفتاب یا باران مصون باشد.

۵ -همواره ترموستات را بر دماي مناسب و مورد نیاز قرار دهید تا از مصرف بی رویه برق و یا استهلاك بی مورد کولر جلوگیري شود.

۶ -با آغاز فصل گرما قبل از راه اندازي دستگاه شخصا و یا توسط تعمیرکار مجرب اجزاء مکانیکی و الکتریکی کولر را مورد بازدید قرار دهید تا پس از خاك

گیري و بررسی، مسیر خروجی آب سینی دستگاه را در محل مورد نظر نصب و روشن نمایید.

۷ -تا آنجا که ممکن است از کولر در ساعات اولیه شب استفاده نکنید زیرا در این ساعات ولتاژ کمترین سطح ممکنه را داراست و این مسئله کمپرسور را تحت

فشار قرار داده و از عمر و دوام آن کاسته خواهد شد..

🙁BTU ) محاسبه بار حرارتی ساختمان و تعیین ظرفیت کولر

 

محاسباتبار حرارتی ساختمان ها:

اتلاف حرارتی ساختمان ها از دو طریق انجام می گیرد:

-اتلاف حرارت ازطریق دیوارها ، سقف ، کف ، پنجره و درب

-اتلاف حرارت از طریق نفوذ هوا

مقدار حرارت تلف شده از طریق سطوح ، از رابطه:

بدست می آید. QF=KF(t2-t1)

مقدار حرارت انتقال یافته برحسب کیلوکالري در ساعت Q

ft سطح عبور جریان حرارت برحسب متر مربع یا ۲ F

oC یا oF درجه حرارت خارج و داخل ساختمان t و ۱ t2

kcal/m2.oChr برحسب K مقدار oF kcal/m2.hroC BTU/ft2.hr. ضریب انتقال حرارت برحسب K

براي سطوح مختلف ارزیابی و تعیین شده است.

 

ضریبانقطاع: rD ضریباضافی

باید درصد گیري نیز براي اتلاف حرارتی ویژه اضافه کرد، این ضریب به خاطر این است که وسایلی Q=KFΔt بعد از بدست آوردن مقدار اتلاف از طریق فرمول مثل پمپ ، دیگ و سوخت پاش باید مدتی در شبانه روز خاموش بمانند تا زود فرسوده نشوند. بدین منظور بایدقدرت آنها راکمی بیشتر در نظر گرفت همچنین باید رااز طریق rD نمایش می دهند و به نام ضریب انقطاع خوانده میشود . مقدار rD درصدي نیز به خاطردیوارهاي سرد درنظرگرفت که مجموع این درصدهارا به

مجموع سطوح محیط (دیوارها، کف، سقف در وپنجره) است. -ΣF اختلاف درجه حرارت داخل و خارج –tmax سطوح

اتلافحرارتی ازطریق نفوذ هوا:

حرارت هواي داخل به سه طریق زیر ممکن است به خارج منتقل شود:

-۱ از راه سطح دیوارها و سایر جدارها(حتی اگر دیوار اندود باشد.(

-۲ از راه درز پنجره ها و درها و نظایر آن.

-۳ از راه باز و بسته شدن در و پنجره ها و تجدید هوا.

نفوذ هوا از راه جدار ، به علت اختلاف فشار هواي داخل و خارج ساختمان است و مقدار آن به سرعت باد و نوع جدار در و پنجره بستگی دارد.

مقدار حرارت انتقالی از راه تجدید هوا از رابطه زیر بدست می آید.

Q=mc(t2-t1)

kcal/kg.oC حرارت مخصوصهوا برحسب C

مقدار کیلوگرم هواي ورودي در ساعت. m

Co درجه حرارت هاي داخل t1

oC درجه حرارت هواي خارج t2

در این فرمول حرارت غیر محسوس هوا به حساب نیامده است ، اما در تهویه مذبوع در منحنی رطوبی

در محاسبات پراتیکی فرمول تقریبی زیر مورد استفاده قرار می گیرد.

Qv=0.3aV(t2-t1)

مقدار تلفات از راه تجدید هوا برحسب کیلوکالري درساعت. QV که

تعداد دفعات در ساعت a –

m حجم محل مورد محاسبه ۳ V-

oC . اختلاف درجه حرارت داخل و خارج (t2-t1)-

۰٫۳ ضریبی است که با در نظر گرفتن گرماي ویژه حجمی به دست می آید.

در محاسبات اتلاف حرارتی از راه هوا باید دو مقدار هوا را که یکی از راه نفوذ بطور طبیعی واردساختمان

میشود ، با دیگري که بسته به تعداد دفعات تهویه اجباري باید وارد ساختمان کرد ،مقایسه کرد وهرکدام

بیشتر بود مقدار آن را در محاسبات حرارتی منظور کرد.

مقدار حرارت مورد نیاز ساختمان برابر است با مجموع تلفات حرارتی از طریق انتقال حرارت ازسطوح، با

در نظر گرفتن این که ضرایب و اتلاف از طریق نفوذ هوا است.

محاسبه سریع بار برودتی کولر اسپلیت

ظرفیت برودتی کولر اسپلیت را می توان بطور سریع و سر انگشی به صورت زیر محاسبه نمود که عبارتند از:

۱ -در طبقات آخر که بالاي آن پشت بام می باشد به دلیل تابش خورشید به ازاي هر مترمربع زیر بنا بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ بی تی یو بر ساعت محاسبه می شود.

۲ -در طبقاتی که در وسط ساختمان قرار دارند بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ بی تی یو بر ساعت به ازاي هر متر مربع زیر بنا در نظر گرفته می شود.

چیست؟ BTU بی تی یو

میزان گرمایی است که دماي یک پوند آب را در فشار BTU واحد اندازه گیري انرژي گرمایی در تاسیسات برودتی و حرارتی می باشد. در تعریف هر British Thermal Unit :

موتور برخی کولر هاي گازي براي مناطق جغرافیایی ساخته شده اند .مثلا برخی از آنها ویزه مناطق گرم ومرطوب هستند که قیمت بالا تري دارند، مانند کولر هاي گازي با کمپرسور یک اتمسفر یک درجه از ۶۰ درحه فارنهایت به ۶۱ درجه فارنهایت برساند.

پیستونی تروپیکال. اگر شما در جایی مثل مشهد زندگی می کنید نیازي به این گونه کولر ها ندارید .پس قبل از خرید، نوع استفاده را تعیین کنید تا دچار ضرر نشوید.

برق مصرفی کولر گازي هاي پنجره اي ۲ برابر کولر گازي هاي اسپلیت است. اگر با حوصله و تحقیق کولر گازي را انتخاب کنید -حتی اگر کمی گران تر باشد که رده برق مصرفی باشد، در طول چند سال این مبلغ از پرداخت قبضجبران خواهد شد. A آن حالا نوبت خرید کولر گازي است. کوتاه ترین، بهترین و معمول ترین روش خرید کولر گازي پس از مشاوره و جمع آوري اطلاعات و تصمیم گیري نهایی به صورت تلفنی است

فقط کافی است اطلاعات لازم، شامل متراژ محل، تعداد پنجره، ساعات استفاده از کولر گازي و تعداد نفرات ساکن در محیط و … را به کار شناسان اعلام کنید .

استفاده از مواد ضدزنگ در کولر گازي هاي اسپلیت باعث طولانی شدن عمر دستگاه وشبکه کندانسوز و تبادل سریع گرما وسرما می شود ودر کاهش مصرف برق و راندمان نهایی تاثیر متقابل دارد.

در بعضی از کولرهاي گازي اسپلیت علاوه بر سرمایش، گرمایش زا نیز هستند، و از شیربرقی یا المنت استفاده شده که شیربرقی عملکرد و مصرف برق کمتري نیز دارند.

گروه آبو هوایی ایران عبارتند از: شهرهاي معتدل و مرطوب ، شهرهاي گرم و خشک ، شهرهاي گرم و مرطوب

براي هر کدام از گروه هاي آبو هوایی سه حالتوجود دارد که عبارتند از:

دسته اول : (معتدل و مرطوب)

اماکن مسکونی: براي هر متر مربع ۴۰۰ تا ۵۰۰ بی تی یو

اماکن اداري: براي هر متر مربع ۵۰۰ تا ۷۰۰ بی تی یو

اماکن تجاري: براي هر متر مربع ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ بی تی یو

دسته دوم : (گرم و خشک)

اماکن مسکونی: براي هر متر مربع ۵۰۰ تا ۶۰۰ بی تی یو

اماکن اداري: براي هر متر مربع ۶۰۰ تا ۸۰۰ بی تی یو

اماکن تجاري: براي _____هر متر مربع ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ بی تی یو

دسته سوم : (گرم و مرطوب)

اماکن مسکونی: براي هر متر مربع ۶۰۰ تا ۸۰۰ بی تی یو

اماکن اداري: براي هر متر مربع ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ بی تی یو

اماکن تجاري: براي هر متر مربع ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ بی تی یو

مقدار بی تی یو به عوامل آب وهوایی و رعایت استاندارد هاي مبحث ۱۹ ملی ساختمان نیز مربوط می باشد.

چند نمونه مثال براي محاسبه سریع بار بروردتی مورد نیاز با توجه به متراژ و

ردیف نوع دستگاه و ظرفیت به بی تی یو کاربري مسکونی کاربري تجاري کاربري اداري

۱۰ ۱۰ ۱۰- ۱ اسپلیت دیواري ۹۰۰۰ بی تی یو ۱۵

۱۰-۲۰ ۱۰-۲۰ ۱۵- ۲ اسپلیت دیواري ۱۲۰۰۰ بی تی یو ۳۰

۲۰-۴۰ ۲۰-۳۵ ۳۰- ۳ اسپلیت دیواري ۱۸۰۰۰ بی تی یو ۴۵

۴۰-۶۰ ۳۵-۵۵ ۴۵- ۴ اسپلیت دیواري ۲۴۰۰۰ بی تی یو ۶۵

۵۵-۶۵ ۵۰-۶۰ ۶۰- ۵ اسپلیت دیواري ۳۰۰۰۰ بی تی یو ۷۰

۶۵-۸۵ ۶۰-۸۰ ۷۰- ۶ اسپلیت دیواري ۳۶۰۰۰ بی تی یو ۹۰

۸۵-۱۰۵ ۸۰-۱۰۰ ۹۰- ۷ اسپلیت ایستاده ۴۸۰۰۰ بی تی یو ۱۱۰

مثال ۱

غیره حال و پذیرایی و آشپزخانه اتاق خواب متراژ کل با ارتفاع ۳ متر نوع کاربري

۵متر ۴۵ متر ۱۰ متر ۶۰ متر مسکونی در تهران

۱۸۰۰۰ – بی تی یو ۹۰۰۰ بی تی یو – نظرکارشناس کولرگازي

در صورت استفاده از یک دستگاه براي کل فضاي ۵۵ متر مفید شما نیاز به یک دستگاه ۲۴۰۰۰ بی تی یو است

مثال ۲

غیره حال و پذیرایی و آشپزخانه اتاق خواب متراژ کل با ارتفاع ۳ متر نوع کاربري

۵متر ۵۳ متر ۱۲ متر ۷۰ متر مسکونی در تهران

۲۴۰۰۰ – بی تی یو ۹۰۰۰ بی تی یو – نظرکارشناس کولرگازي

در صورت استفاده از یک دستگاه براي کل فضاي ۶۵ متر مفید شما نیاز به یک دستگاه ۳۰۰۰۰ بی تی یو است

مثال ۳

غیره حال و پذیرایی و آشپزخانه اتاق خواب متراژ کل با ارتفاع ۳ متر نوع کاربري

۵متر ۶۰ متر ۱۵ متر ۸۰ متر مسکونی در تهران

۲۴۰۰۰ – بی تی یو ۹۰۰۰ بی تی یو – نظرکارشناس کولرگازي

در صورت استفاده از یک دستگاه براي کل فضاي ۷۵ متر مفید شما نیاز به یک دستگاه ۳۶۰۰۰ بی تی یو است

مثال ۴

غیره حال و پذیرایی و آشپزخانه اتاق خواب اتاق خواب متراژ کل با ارتفاع ۳ متر نوع کاربري

۵متر ۴۰ متر ۱۳ متر ۱۲ متر ۷۰ متر مسکونی در تهران

۱۸۰۰۰ – بی تی یو ۹۰۰۰ بی تی یو ۹۰۰۰ بی تی یو – نظرکارشناس

در صورت استفاده از یک دستگاه براي کل فضاي ۶۵ متر مفید شما نیاز به یک دستگاه ۳۶۰۰۰ بی تی یو است

مثال ۵

غیره حال و پذیرایی و آشپزخانه اتاق خواب اتاق خواب متراژ کل با ارتفاع ۳ متر نوع کاربري

۵متر ۴۵ متر ۱۵ متر ۱۵ متر ۸۰ متر مسکونی در تهران

۱۸۰۰۰ – بی تی یو ۹۰۰۰ بی تی یو ۹۰۰۰ بی تی یو – نظرکارشناس

در صورت استفاده از یک دستگاه براي کل فضاي ۷۵ متر مفید شما نیاز به یک دستگاه ۳۶۰۰۰ بی تی یو است

مثال ۶

غیره حال و پذیرایی و آشپزخانه اتاق خواب اتاق خواب متراژ کل با ارتفاع ۳ متر نوع کاربري

۵متر ۵۵ متر ۱۵ متر ۱۵ متر ۹۰ متر مسکونی در تهران

۲۴۰۰۰ – بی تی یو ۹۰۰۰ بی تی یو ۹۰۰۰ بی تی یو – نظرکارشناس

در متراژ بیش از ۸۵ متر مسکونی نمی توان از یک دستگاه استفاده کرد

مثال ۷

غیره حال و پذیرایی و آشپزخانه اتاق خواب اتاق خواب متراژ کل با ارتفاع ۳ متر نوع کاربري

۵متر ۶۵ متر ۲۰ متر ۱۰ متر ۱۰۰ متر مسکونی در تهران

۲۴۰۰۰ – بی تی یو ۱۲۰۰۰ بی تی یو ۹۰۰۰ بی تی یو – نظرکارشناس

در متراژ بیش از ۸۵ متر مسکونی نمی توان از یک دستگاه استفاده کرد

مثال ۸

مغازه هایی مانند فروشگاه هاي لوازم یدکی، کتاب فروشی، کامپیوتر، آرایشگاه، و غیره که متراژ کل با ارتفاع ۳ متر نوع کاربري

حداکثر ۱۰ تا ۲۰ متر مساحت دارند می توانند از اسپلیت ۱۲۰۰۰ بی تی یو براي سرمایشو

گرمایش خود استفاده کنند.

۱۰ تا ۲۰ متري تجاري(مغازه)

۱۲۰۰۰ بی تی یو نظرکارشناس

مثال ۹

متراژ کل با ارتفاع ۳ متر نوع کاربري

فروشگاه هاي و دفاتر تجاري گوناگون که ۲۰ تا ۳۵ متر مساحت دارند و ارتفاع ۳ متر می

باشد.

۲۰ تا ۳۵ متري تجاري(مغازه)

۱۸۰۰۰ بی تی یو نظرکارشناس

: مثال ۱۰

متراژ کل با ارتفاع ۳ متر نوع کاربري

فروشگاه هاي و دفاتر تجاري گوناگون که ۳۵ تا ۵۵ متر مساحت دارند و ارتفاع ۳ متر می

باشد.

۳۵ تا ۵۵ متري تجاري(مغازه)

۲۴۰۰۰ بی تی یو نظرکارشناس

: مثال ۱۱

متراژ کل با ارتفاع ۳ متر نوع کاربري

فروشگاه هاي و دفاتر تجاري گوناگون که ۵۰ تا ۶۰ متر مساحت دارند و ارتفاع ۳ متر می

باشد.

۵۰ تا ۶۰ متري تجاري(مغازه)

۳۰۰۰۰ بی تی یو نظرکارشناس

: مثال ۱۲

متراژ کل با ارتفاع ۳ متر نوع کاربري

فروشگاه هاي و دفاتر تجاري گوناگون که ۶۰ تا ۸۰ متر مساحت دارند و ارتفاع ۳ متر می

باشد.

۶۰ تا ۸۰ متري تجاري(مغازه)

۳۶۰۰۰ بی تی یو نظرکارشناس

شروع به نصب کولر گازي

تجهیزات براي نصب کولر گازي:

براي نصب کولر گازي ابزارهاي زیر لازم است:

-۱ آچار فرانسه

-۲ چکش

-۳ دریل

-۴ تزار

-۵ انبردست

-۶ دمباریک

-۷ کاتر

-۸ سیم چین

-۹ پیچ گوشتی دوسو و چهارسو

-۱۰ پرچکن لوله مسی

-۱۱ اره (آهن بر)

-۱۲ لوله بر

-۱۳ وکیوم پمپ

-۱۴ گیج

-۱۵ خم کن لوله مسی

-۱۶ متر و مولتی متر

نصب کولر گازي در حالت کلی داراي پنج مرحله می باشد که بشرح زیر است:

نصب سینی جهت نگهداشتن یونیت داخلی بر روي دیوار جهت نصب سینی احتیاج

🙁InDoor Unit) -1

نصب بخش داخلی کولر گازي گازي

به یک تراز بوده تا سینی بصورت تراز روي دیوار نصب گردد و از دلر چکشی و مته مخصوصبراي سوراخ کاري روي دیوار استفاده می شود، همچنین نگدارنده ریموت کنترل بر روي دیوار در مکانی که به راحتی قابل دسترس باشد لازم است.

نصب یک پایه مناسب و مقاوم براي یونیت خارجی بر روي دیوار پشت بام روي زمین یا 🙁 Outdoor Unit ) -2

نصب بخش بیرونی کولر گازي

سقف هاي شیب دار.

نصب ابزارهاي الکترونیکی و برقی: نصب یک فیوز مناسب از نوع فیوز کند کار ( فیوز موتوري ) و همچنین استفاده از کابل استاندارد و مرغوب متناسب با جریان مصرفی دستگاه در جائیکه سیستم اتصال زمین ( ارت ) وجود دارد .سیم ارت دستگاه را حتما وصل کنید.

لوله کشی : در این مرحله باید لوله کشی بین بخش خارجی کولر و بخش داخلی انجام گردد. سعی کنید تا حد امکان مسیر لوله کشی مستقیم باشد. در صورت وجود زاویه در مسیر لوله کشی خم کاري لوله ها بدقت و طبق آموزشهاي شرکت انجام شود. حتما لوله ها بایستی از محل واحد داخلی کولر تا واحد خارجی ان عایق گردد. حتما لوله و عایق داخل پرایمر قرار گیرد و براي اتصال عایق ها به یکدیگر از چسب مخصوص عایق استفاده شود زیرا استفاده از لنت برق و مواردي از این دست باعث از بین رفتن قطر عایق میگردد.

-۵ وکیوم کردن دستگاه: در این مرحله باید دستگاه را طبق آموزشی که ارائه می شود وکیوم نمایید.

توضیحات هر یک از مراحل نصب

(InDoor Unit) مرحله ۱) نصب بخش داخلی کولر گازي)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ابتدا محل نصب این بخش را با توجه به شرایطی که در ادامه بیان می شود تعیین کنید و با توجه به تراز کردن سینی محل مربوه را سوراخکاري کرده و سینی نگهدارنده را نصب نمایید.
 1. به هیچ وجه بخش داخلی کولر گازي را در مجاور یا بالاي وسایل گرمازا از قبیل بخاري، شوفاژ و سیستم هاي رطوبت زن اجاق گاز خوراك پزي نصب نکنید.
 1. دستگاه را در جهتی نصب کنید که جهت پرتاب هوا به سمت وسط اتاق و با حداکثر پوشش محیطی عمل کند.
 2. دستگاه را در فاصله اي از بخش خارجی آن نصب کنید که کمترین لوله کشی احتیاج باشد.
 3. با توجه به وضعیت خاصدیوارها و سقف، فواصل لازم را جهت انجام تعمیرات و سرویس آنی در نظر گرفته و به فواصل توصیه شده اضافه کنید.
 4. حتما قبل از نصب صفحه نگهدارنده پشتی بخش داخلی کولر به جنس و مصالح دیوار توجه کنید تا دستگاه بخوبی روي دیوار محکم شود.
 5. . در صورتی که دیوار از نوع پیش ساخته و گچی باشد با احتیاط بیشتري سوراخ کاري کنید و از رولپلاك سایز بزرگتر استفاده کنید. اگر آجر بکار رفته در دیوار از نوع سفال باشد، مراقب شکستگی ناگهانی سفال در زمان سوراخ کاري باشید تا باعث ضرر نگردد. در چنین مواردي از حالت چکشی دریل استفاده نکنید. در نصب صفحه پشتی از پیچ و رولپلاك کوتاهتر و لی ضخیم تر استفاده کنید
 1. قبل از انجام هر نوع سوراخ کاري نقشه صفحه پشتی و موقعیت سوراخ خا را با مداد روي دیوار مشخص کنید .
 2. . جهت ایجاد سوراخ عبور لوله و سیم ها، از گرد بر مخصوصاستفاده کنید.
 3. حتما از پوشش مناسب جهت پرهیز از کثیف شدن سطوح افقی و کف اتاق استفاده کنید زیرا هر چه کثیف کاري محیط کار کمتر باشد نزد مشتري خوشایندتر است.
 4. . حتی المقدور از دریل هاي جارو دار با کیسه مخصوصاستفاده کنید. در صورت نبود این وسیله می توانید از جاروبرقی بصورت هم زمان استفاده کنید.
 5. . سوراخ باید با کمی شیب به سمت بیرون ایجاد شود تا قابلیت نگهدارندگی آن بالاتر باشد. محل نصب باید استحکام لازم براي تحمل وزن دستگاه را داشته باشد.
 1. . در صورت نصب یونیت داخلی در اتاق پذیرایی و یا دفاتر حتما توجه کنید به دکراسیون محیط آسیبی وارد نشود.
 2. . بعد از انجام مراحل نصب و در مراحل مختلف، شخصا محیط کثیف شده را پاك کنید و نخاله ها را از محیط خارج کنید.
 3. . مراقب نوع خروج آب از کولر باشید یعنی به وضعیت خروجی لوله آب کولر توجه کنید تا آب خروجی از آن به جاي دیگر از ساختمان ضربه نزند زیرا هر گونه نشتی از محل اتصالات باعث تخریب رنگ دیوار و… خواهد شد.
 1. . لوله تخلیه آب، لوله هاي مسی رفت و برگشت و کابل برق را بصورت یک مجموعه لوله با نوار پرایمر ببندید و حتما لوله تخلیه آب را طوري قرار دهید
 2. که در سطوح افقی در زیرترین وضعیت قرار گیرد. لوله تخلیه آب یونیت داخلی باید بصورت شیبدار نصب شود.
 3. . زمان نصب یونیت روي سینی پشتی، ابتدا مجموئه لوله را از داخل سوراخ عبور داده و بعد یونیت را نصب کنید.
 4. . ورودي و خروجی هواي دستگاه نباید مسدود شود در غیر این صورت جریان هواي خنک به همه قسمت هاي اتاق نخواهد رسید و در عملکرد کولر اختلال بوجود خواهد آمد و همین امر می تواند باعث بروز اشکالات در دستگاه شود.
 1. . محل نصب باید به نحوي انتخاب شود که اتصال بین یونیت داخلی و خارجی به سهولت امکان پذیر باشد. همچنین کمترین مسافت و اختلاف ارتفاع بین یونیت داخلی و خارجی از لحاظ طول مبرد و کابل در نظر گرفته شود.
 2. . در حین نصب حتما به وضعیت ظاهري نصب توجه شود تا محل قرارگیري لوله ها و اتصالات زیبایی محیط نصب را تحت الشعاع قرار ندهید.
 3. . توجه کنید که در حین سوراخکاري دیوارها در داخل منزل یا محل کار از جاروبرقی مخصوصو پوشش هاي مناسب استفاده شود تا محل مورد نظر کثیف نشود .سعی کنید نظافت محیط را بعد از نصب به مشتري واگذار نکنید و حتی المقدور موارد کلی نظافت کاري را خودتان انجام دهید .
 1. . در صورت نصب یونیت داخلی در اتاق پذیرایی حتما نظرات مشتري را جویا شوید تا خسارتی به دیوار ها و اشیاي تزئینی وارد نشود.
 2. . حتما به مشتري تذکر دهید که بصورت همزمان از کولر گازي و آبی استفاده نکند.
 3. . در رابطه با محل تخلیه آب تقطیر حتما نظر مشتري را جویا شوید. همچنین اگر در مناطق گرم کشور در حال نصب کولر هستید می توانید به مشتري توصیه کنید تا از آب حاصل از تقطیر جهت آبیاري گیاه و فضاي سبز استفاده کنند. ( البته نه براي آشامیدن
 1. . محل نصب باید به نحوي باشد که امکان تخلیه آب تقطیر شده حاصل از عملیات تبرید وجود داشته باشد.
 2. . از نصب دستگاه در نزدیکی منابع حرارتی، محل هاي با رطوبت بالا و در مجاورت گاز هاي قابل اشتعال خودداري کنید.
 3. . با اندازه گیري دو طرف سینی پشتی داخلی از سقف اطمینان حاصل کنید که یونیت کاملا افقی نصب شود .
 4. . محل نصب دستگاه باید حداقل یک متر از دیگر وسایل برقی نظیر لوازم صوتی و تصویري و لوازم گرمازا فاصله داشته باشد.
 5. . محل نصب دستگاه باید به نحوي باشد که تعویضو تمیز کردن فیلتر به سهولت امکان پذیر باشد.
 6. . در هنگام عبور لوله از دیوار بهتر است لوله خروجی آب در پایین قرار گیرد. همچنین بعد از نصب یونیت داخلی نحوه تمیز کردن فیلتر ها و جا زدن آن را آموزش دهید تا مشتري در فاصله هاي زمانی مناسب نسبت به تمیز کردن فیلترها اقدام کند و عمر دستگاه بالاتر رود

مرحله ۲  نصب بخش خارجی کولر گازي (OutDoor Unit):

 1. . دقت نمایید که محل نصب بخش خارجی کولر گازي(کندانسور و…) باید به نحوي انتخاب شود که هواي خروجی و صداي حاصل از دستگاه مزاحمتی براي واحدهاي مجاور ایجاد نکند.
 1. محل نصب دستگاه باید به گونه اي باشد که فواصل استاندارد از طرفین دستگاه طوري رعایت شود که دسترسی به دستگاه براي امور سرویس و یا چک کردن راحت باشد. همیشه فضاي لازم جهت انجام عملیات سرویس و تعمیرات را در اطراف یونیت خارجی در نظر داشته باشید.
 2. . تراز بودن محل نصب دستگاه بسیار اهمیت دارد حتی اگر دستگاه بصورت ایستاده هم باشد و یا اگر روي سطح شیب دار هم باشد باز این امر اهمیت فراوانی دارد و دستگاه باید تراز باشد تا در آینده در دستگاه اختلالی پیش نیاید.
 1. دستگاه باید در محلی نصب شود که براحتی هواي مورد نیاز توسط آن دمیده شود. در صورت عدم رعایت این نکته هواي رفت کندانسور، مجدد برگشت می کند. همچنین در محل نصب نباید خطر نشت گاز هاي قابل اشتعال وجود داشته باشد. (Overload) شود و باعث می گردد کمپرسور اورلد۵٫ یونیت خارجی را در نزدیکی خروجی دودکش، فن هاي تهویه ، هود آشپزخانه و محل هاي آلوده به ذرات معلق در هوا نصب نکنید. این ذرات و چربی ها باعث کثیف شدن سطح کویل کندانسور شده و ضریب انتقال حرارت آن را کاهش می دهند.
 2. . دقت کنید که به هیچ وجه نباید خروجی و ورودي دستگاه پوشانیده شوند.
 3. کابل ارتباطی بین بخش خارجی و داخلی کولر گازي را ۱٫۵ متر بلندتر از طول لوله در نظر بگیرید.
 4. . بخش خارجی کولر گازي داراي وزن زیادي است بهمین خاطر اگر از نوع دیواري است محل نصب باید استحکام لازم را جهت تحمل وزن دستگاه را داشته باشد
 5. بخش خارجی کولر گازي را در نزدیکی آنتن هاي ماهواره بیسیم نصب نکنید.
 6. . در صورت نصب یونیت روي بالکن یا لبه پنجره به علت وجود ارتعاشات کمپرسور از لرزه گیر مناسب استفاده کنید و در صورت استفاده از اتصال پیچ و مهره در اسکلت نگهدارنده یونیت داخلی حتما از واشر فنري استفاده کنید .
 1. . حتما توجه فرمایید که یونیت خارجی حتی المقدور نباید در معرضتابش مستقیم آفتاب قرار گیرد.
 2. . در شرایطی که محل آفتاب خور یا باران خور بود و محل جایگزینی براي آن وجود نداشت، از آفتابگیر استفاده نمایید ولی دقت کنید که دستگاه پوشانیده نشود
 3. تا براي دمیدن هوا مشکلی وجود نداشته باشد. توجه کنید که تابش مستقیم آفتاب باعث کاهش راندمان کاري کندانسور شده و در عملکرد سرمایی کولر تاثیر منفی خواهد گذاشت. باران و رطوبت هم می توانید روي امور الکتریکی دستگاه خلل وارد کند.
 1. . اگر چند دستگاه کولر کنار هم باید نصب شود حتما فاصله جانبی حداقل ۸۰ سانتیمتر را رعایت کنید.زیرا بخش خارجی کولر( کندانسور در صورت مجاورت بصورت
 2. موازي تحت تاثیر هواي خروجی یکدیگر قرار می گیرند و این می تواند در عملکرد هر یک خلل وارد نماید.
 3. . همیشه سعی کنید که بخش خارجی کولر(کندانسور) در ارتفاعی پایین تر از بخش داخلی آن نصب گردد.
 4. . اگر محل نصب بخش خارجی کولر خارجی روي بام و شیروانی به گونه اي بود که نیاز به سوراخ کردن سقف جهت عبور لوله به سمت پایین دارد ، حتما بعد از نصب لوله ها محل سوراخ را با ماستیک آب بندي کنید و تست لازم براي درستی کار را نیز انجام دهید.
 1. . اگر شرایط محیط بگونه اي بود که بخش خارجی کولر باید در ارتفاع بالاتر از بخش داخلی نصب گردد در این شرایط حتما از تله روغن استفاده کنید.

مرحله نصب ابزارهاي الکترونیکی و برقی:

براي تنظیمات برق کولر این مراحل را انجام دهید: ابتدا درب تابلو را باز کنید و سپس درپوش سیم کشی را بردارید. سپس مسیر سیم ها را از پشت بخش داخلی کولر کشیده و از آنجا به سمت جلو و از میان سوراخ سیم کشی اتصالات را دنبال کنید. چندین سیستم براي اتصال برقی کولر وجود دارد که معمولا حالت کلی نصب آنها بدین صورت است: سیم آبی رنگ را به ترمینال ۱ ، سیم قهوه اي را به ترمینال ۲، سیم قرمز را به ۳ و سیم زرد و یا سبز در واقع اتصال زمین است

پس از انجام امور فوق در پوش سیم کشی را در جاي خود گذاشته سیم هاي برق را مطابق نقشه برق و صفحه ترمینال یونیت داخلی وصل کنید. دقت کنید که سیم ها در سوکت هاي خود محکم شده باشند و هیچ نوع اتصال کوتاهی بین سیم ها برقرار نباشد چون باعث بروز اختلالات شدیدي می شود

نقشه سیم کشی پنل داخلی کولر گازي جنرال ۲۴۰:

 

 

نقشه سیم کشی پنل خارجی کولر گازي جنرال ۲۴۰:

 

بخشهاي الکترونیکی کولر گازي:

(VDR) وریستو:

از آنها یاد میشود، قطعات الکتریکی هستند که وظیفه اصلیشان (Voltage Dependent Resistors) وریستورها که به عنوان مقاومتهاي وابسته به ولتاژ

حفاظت از مدارهاي الکترونیکی و سیستمهاي قدرت توسط جذب انرژي اضافی و تنظیم مقادیر ناخواسته ولتاژهاي زودگذر (ناپایدار) است. ولتاژهاي سریع و گذرا در نیروگاهها و پستهاي قدرت و یا مدارهاي الکترونیکی میتواند ناشی از رعد و برق یا کلیدزنی قطع و وصل خواسته یا ناخواسته و یا در مدارهاي الکترونیکی حساس میتواند ناشی از تخلیه الکتریسیته ساکن جمع شده در بدن انسان باشد که وریستورها بدون خراب شدن میتوانند به طور مکرر عمل تنظیم و محدود کردن این گونه ولتاژهاي ناپایدار و زودگذر را انجام دهند

ترانسفورماتور:

(transformer  ترانسفورماتور (به انگلیسی  وسیله اي است که انرژي الکتریکی را به وسیلۀ دو یا چند سیمپیچ و از طریق القاي الکتریکی از یک مدار به مداري دیگر منتقل میکند. به این صورت که جریان جاري در مدار اول (اولیۀ ترانسفورماتور موجب به وجود آمدن یک میدان مغناطیسی در اطراف سیمپیچ اول میشود،

این میدان مغناطیسی به نوبۀ خود موجب به وجود آمدن یک ولتاژ در مدار دوم میشود که با اضافه کردن یک بار به مدار دوم این ولتاژ میتواند به ایجاد یک جریان ثانویه بینجامد.

داراي یک نسبت با یکدیگرند که به طور آرمانی برابر نسبت تعداد دور سیم پیچ ثانویه به سیمپیچ VP و ولتاژ دو سر سیمپیچ اولیه VS ولتاژ القا شده در ثانویه اولیهاست

به این ترتیب با اختصاصدادن امکان تنظیم تعداد دور سیمپیچهاي ترانسفورماتور، میتوان امکان تغییر ولتاژ در سیمپیچ ثانویۀ ترانس را فراهم کرد.

یکی از کاربردهاي بسیار مهم ترانسفورماتورها کاهش جریان پیش از خطوط انتقال انرژي الکتریکی است. دلیل استفاده از ترانسفورماتور در ابتداي خطوط این است که همه هاديهاي الکتریکی داراي میزان مشخصی مقاومت الکتریکی هستند، این مقاومت میتواند موجب اتلاف انرژي در طول مسیر انتقال انرژي الکتریکی شود

میزان تلفات در یک هادي با مجذور جریان عبوري از هادي رابطۀ مستقیم دارد و بنابر این با کاهش جریان میتوان تلفات را به شدت کاهش داد. با افزایش ولتاژ در خطوط انتقال به همان نسبت جریان خطوط کاهش مییابد و به این ترتیب هزینههاي انتقال انرژي نیز کاهش مییابد، البته با نزدیک شدن خطوط انتقال به مراکز مصرف براي بالا بردن ایمنی ولتاژ خطوط در چند مرحله و باز به وسیله ترانسفورماتورها کاهش مییابد تا به میزان استاندارد مصرف برسد. به این ترتیب بدون استفاده از ترانسفورماتورها امکان استفاده از منابع دوردست انرژي فراهم نمیآمد.

ترانسفورماتورها یکی از پربازدهترین تجهیزات الکتریکی هستند به طوري که در برخی ترانسفورماتورهاي بزرگ بازده به ۹۹٫۷۵ ٪ نیز میرسد. امروزه از ترانسفورماتورها در اندازهها و توانهاي مختلفی استفاده میشود از یک ترانسفورماتور بند انگشتی که در یک میکروفن قرار دارد تا ترانسفورماتورهاي غولپیکر چند گیگا ولت- آمپري. همه این ترانسفورماتورها اصول کار یکسانی دارند اما در طراحی و ساخت متفاوت هستند.

روش تست سلامت ترانسفورماتور کولر:

براي تست سلامت ترانسفورماتور یکی از روشهاي متداول استفاده از اهمتر می باشد.در این روش ابتدا ترانس برد را از روي آن جدا می کنیم و سپس مقدار مقاومت ورودي و خروجی را اندازه گیري می کنیم. اگر در این حالت مقاومت سیم پیچ ورودي در حدود ۳۰۰ اهم را نشان دهد پس نتیجه میگیریم که سیم پیچ اولیه سالم است ولی اگر میزان مقاومت سیم پیچ را بینهایت نشان دهد به احتمال ۹۰ % فیوز حرارتی روي ترانس سوخته است ولی دقت نمایید که براي اطمینان ۱۰۰ % از سوختن فیوز حرارتی باید آن را از روي ترانس باز کنید و پوششلاستیکی روي آن را بردارید و سپس پروپهاي اهمتر را به دو سر آن متصل کنید اگر اهمتر مقدار

صفر را نشان دارد پس فیوز حرارتی سالم است ولی اگر مقدار بی نهایت را نشان داد پس فیوز حرارتی خراب است و باید تعویضشود. براي تست سلامت سیم پیچ خروجی ترانسفورماتور هم بدین روش عمل می کنیم: ابتدا پروپهاي اهمتر را به دو سر سیسم هاي زرد رنگ متصل می کنیم و باید اهمتر مقداري در حدود ۲ را نشان دهد سپس پروپهاي اهمتر را به دو سر سیم هاي سفید متصل کنید و اگر مقداري در حدود ۵٫۵ نشان داد پس این سیستم پیچ سالم است.

توجه: یکی از روشهاي عمومی تست ترانس (ترانسفورماتور) این است که برق ۲۲۰ ولت را به ورودي ترانس متصل کنید و سپس در خروجی ترانسفورماتور یک « اهم متر قرار دهید و باید ولتاژ خروجی ۹ و ۱۲ باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

ترمیستور:

ترمیستور نوعی مقاومت حساس به دما است که به وسیله تغییرات دمایی، مقاومتش تغییر میکند. در واقع با اندازه گیري مقاومت یک ترمیستور، میتوان دماي آنرا تعیین نمود. به همین دلیل این ابزار بعنوان سنسور دما مورد استفاده قرار میگیرند. ترمیستورها معمولاً از مواد نیمهرسانا تشکیل شدهاند. از این رو در دماهاي بالا، زودتر خراب شده و عمر کوتاهتري دارند. مقاومت اغلب آنها با افزایش دما افزایش مییابد[نیازمند منبع] که به این نوع پیتیسی گفته میشود و در برخی از انواع

دیگر مقدار مقاومت با افزایش دما کاهش مییابد که اصطلاحاً به آنها انتیسی یا مقاومت داراي ضریب دمایی منفی گفته میشود. تغییر مقاومت ترمیستور توسط مدار پل وتستون اندازه گیري میگردد.

خازن کولر:

خازن یکی از مهمترین بخش هاي الکترونیکی کولر و بسیاري از لوازم الکترونیکی است. تست سلامت خازن نیز یکی از تستهایی است که در بسیاري از موارد پیش می آید:

براي تست خازن ابتدا باید دو سر ترمینال خازن را توسط پیچ گوشتی اتصال کوتاه کنید. سپس دو سر اهمتر را به دو سر خازن وصل کنید. اگر عقربه اهمتر در همان لحظه تماس گیره اهمتر با ترمینال خازن بلافاصله به طرف اهمتر حرکت کرد و سپس بتدریج به طرف مقاومتهاي بالاتر رفت در این حالت متوجه می شویم که خازن سالم است.

 

مرحله ۴ لوله کشی

چند نکته مهم که قبل از لوله کشی باید حتما رعایت نمایید:

 1. اطمینان از خشک بودن داخل لوله ها :

توجه نمایید که داخل لوله هاي مسی باید حتما خشک باشد زیرا هوا و رطوبت نباید وارد لوله هاي مبرد شود، چون موجب صدمه دیدن کمپرسور و دیگر قطعات مهم کولر گازي می شود.

۲٫اطمینان از تمیز بودن داخل لوله ها :

علاوه بر خشک بودن داخل لوله ها باید توجه کنید که گرد و غبار و ذرات ریز نباید وارد لوله هاي مبرد شود زیرا موجب گرفتگی سیستم شده و در آینده باعث بروز اختلالات اساس در کولر گازي می گردد.

۳٫اطمینان از محکم بودن اتصالات :

قطعا نیاز به توضیح ندارد که اتصالات باید محکم نصب شوند د رمورد اتصالات پیچی و… نیز بهمین صورت است، زیرا در غیر این صورت قطعا در دستگاه نشتی پیش خواهد آمد که اصلا خوشایند نیست.

مراحل لوله کشی کولر گازي:

 1. تا آنجا که مقدور از لوله مرغوب استفاده نمایید و این مورد را به مشتري نیز متذکر شوید.
 2. حتما ابزارهاي خم کن لوله و برش لوله استفاده کنید و از خم کردن لوله به صورت دستی خودداري کنید.
 3. ابتدا فاصله بین بخش خارجی و داخلی کولر گازي را به دقت اندازه گیري کنید. می توانید اول روي دیوارها را با استفاده از مداد و خط کش، خط کشی کرده و سپس با قراردادن متر روي خطوط کشیده شده که مشخصکننده محل عبور لوله ها می باشند، فاصله هاي غیر مستقیم را اندازه گیري کنید. تا آنجا که ممکن است مسیر لوله کشی مستقیم باشد.
 1. همیشه در هنگام برش لوله حدود ده درصد بیشتر از فاصله اندازه گیري شده لوله را برش دهید.
 2. برش لوله نباید زاویه داشته باشد و حتما لوله را با زاویه صفر درجه ببرید. برش زاویه دار، محدب و یا مقعر باعث بروز نشتی گاز مبرد خواهد شد.
 3. بهتر است براي برش لوله هاي مسی از لوله بر دیسکی استفاده کنید همچنین هنگام استفاده از لوله بر دیسکی از روغن استفاده نکنید. به هیچ وجه از اره آهن بر براي برش لوله مسی استفاده نکنید استفاده زیرا علاوه بر دندانه دار شدن مقطع لوله باعث نفوذ براده و پلیسه داخل لوله می شود.
 1. همانطور که قبلا چندین بار بیان شد نباید داخل لوله مسی گرد و غبار و پلیسه و براده و… باشد بنابراین از ابزار مناسب جهت بر طرف کردن پلیسه در مقطع لوله استفاده کنید . حتما مطمئن شوید که پلیسه داخل لوله نفوذ نکند. جهت پرهیز از نفوذ پلیسه در زمان پلیسه گیري لوله را سر پایین بگیرید و یا با پر کردن لوله با یک پارچه تمیز پلیسه گیري را انجام دهید و سپس پارچه را با حتیاط و به صورت سر پایین خارج کنید تا کلیه براده ها و پلیسه ها از لوله خارج شود. توجه کنید در صورت نفوذ پلیسه و براده لوله مسی در داخل سیستم کمپرسور و سایر قطعات موجود در مدار تبرید، دستگاه دچار مشکل اساسی خواهد شد و باعث نشت گاز هم خواهد شد.
 1. در این مرحله پس از بریدن لوله و برطرف کردن براده ها و پلیسه داخلی، ابتدا مهره برنجی را از لوله رد کرده و سپس توسط لاله کن، سر لوله را لاله کنید . نحوه لاله کردن لوله را طبق آموزشهاي شرکت انجام دهید.
 1. براي لاله زنی از ابزار مخصوصاستفاده شود . ابزارهاي لازم براي لاله کردن لوله ها با قطرهاي مختلف R 410a 9. توجه کنید که در صورت استفاده از گاز در جدول زیر بیان شده است:

ابزار معمولی ( میلیمتر ) ابزار مخصوص( میلیمتر ) قطر لوله

۱/۴ اینچ ) )۶/۳۵ ۰/۵ – ۰ ۱/۵ – ۱

۳/۴ اینچ ) )۱۹/۰۵ ۰/۵ – ۰ ۱/۵ – ۱

 1. . در اینجا براي اتصال بهتر مهره را روي لوله زبانه دار بطور مستقیم قرار دهید و در لحظه اول مهره اتصال را بدون فشار ببندید تا کامل جفت شوند.
 2. . در این مرحله پس از سفت کردن مهره توسط دست به کمک دو آچار معمولی و آچار ترك مهره را سفت کنید .مطمئن شوید قبل از بستن مهره اتصال، محل مشخص شده با گریس مخصوصکاملا چرب شده باشد، زیرا باعث جلوگیري از نشت گاز می شود .
 1. . حداکثر طول مجاز لوله بصورت افقی بین بخش خارجی و داخلی کولر گازي ۱۰ متر می باشد.
 2. همیشه ابتدا لوله هاي ارتباطی بخش داخلی کولر گازي و سپس بخش خارجی را وصل کنید تا مشکلی در نصب پیش نیاید.
 3. حداکثر ارتفاع مجاز لوله بصورت عمودي بین دو بخش داخلی و خارجی کولر گازي ۵ متر می باشد.
 4. حتما مجموعه لوله را از قسمت اتصالی به بخش داخلی کولر گازي تا قسمتی که وارد سوراخ دیوار می شود بصورت کامل نوار پیچ کنید و این کار را با دقت انجام دهید.

طبق جدول زیر قطر لوله مسی مناسب براي نصب را انتخاب نمایید: ««

ضخامت لوله براي مبرد

R ۴۱۰a mm

ضخامت لوله براي مبرد

R ۴۰۷c mm

ضخامت لوله براي مبرد

R ۲۲ mm

mm قطر لوله به میلیمتر

۶٫۳۵ ۰٫۸ ۰٫۸ ۰٫۸

۹٫۵۲ ۰٫۸ ۰٫۸ ۰٫۸

۱۲٫۷ ۰٫۸ ۰٫۸ ۰٫۸

۱۵٫۸۸ ۱ ۱ ۱

۱۹٫۵ ۱ ۱ ۱

مراحل بریدن و پرچ کاري لوله:

 1. طبق آموزش هاي شرکت لوله را ببرید .اگر می بینید که لوله در دست شما لغزنده است پس حتما تیغه لوله بر زیاد محکم شده پس کمی آن را شل کنید. لوله را بر خلاف عقربه هاي ساعت بچرخانید.توجه نمایید که بعد از هر دور گردش به آهستگی مقداري پیچ لوله بر را محکم کنید هنگام چرخاندن پیچ لوله بر نیازي نیست دست ها را عوض کنید . همچنین توجه کنید که میزان نیروي وارده به پیچ لوله بر در هر دور چرخش باید مناسب بوده در غیر اینصورت لوله فرم درست خود را از دست می دهد
 1. بعد از اینکه لوله را بریدید با سوهان نرم لبه لوله و داخل آن را پلیسه گیري کنید. قسمت بریده شده را با سوهان نرم صاف کنید. لوله را به سمت پایین نگه دارید ولی به هیچ وجه داخل لوله فوت نکنید زیرا ذرات به داخل لوله می روند و همچنین رطوبت دهان وارد لوله می گردد که بنا بر مطالب قبلی هر دو عامل باعث بروز مشکل در کولر گازي می شوند. توجه کنید که لوله باید بخوبی پرچ شود زیرا ضعف در ناحیه پرچ باعث نشت گاز می گردد. دقت کنید در صورتیکه سر لوله بالا باشد پلیسه وارد لوله می گردد.
 1. با برقو(وسیله پلیسه گیري بعد از برش لوله) لبه بریده شده را پلیسه گیري کنید. در این حالت لوله را به سمت پائین نگه دارید. به داخل لوله فوت نکنید و مواظب باشید در هنگام برقو زدن لوله خش یا ترك بر ندارد. در صورت خش یا ترك سر لوله بعدا باعث نشت گاز می گردد.
 1. مجددا قسمت بریده شده را سوهان نرم بزنید و لوله را به سمت پایین نگه دارید و پلیسه گیري کنید.
 2. با برقو مجددا لبه بریده شده را برقو بزنید و مطمئن شوید که خش یا ترك سر لوله پیش نیاید تا پرچ لوله بدرستی انجام گردد.
 3. حتما داخل لوله را از هر گرد و غبار و براده و… پاك کنید. پلیسه را کاملا از داخل لوله پاك کنید. هنگام تمیز کردن لوله را به سمت پایین نگه دارید .از یک لوله پاك کن کتانی یا پارچه تمیزي براي این منظور استفاده کنید. توجه کنید که اگر پلیسه به داخل کمپرسور برود، دستگاه خواهد سوخت. همچنین پلیسه موجود در قسمت پرچ شده نیز باعث خراش لوله و در نتیجه نشت خواهد گشت بنابراین موارد فوق را بسیار با دقت انجام دهید.
 1. قبل از پرچ لوله را داخل مهره قرار دهید. قبل از پرچ مطمئن شوید لوله را داخل مهره قرار داده اید. زیرا بعد از پرچ لوله بداخل مهره نخواهد رفت. بنابراین این موارد را بترتیبی که عرض کردیم رعایت فرمایید.
 1. در این مرحله لوله را داخل لوله گیر محکم کنید. همچنین مطمئن شوید که داخل لوله گیر تمیز است. کمی سر لوله را طبق اندازه هایی که در آموزش شرکت بیان میگردد از سطح لوله گیر بالاتر قرار دهید.
 1. این مرحله پرچ کن را در مرکز لوله داخل لوله گیر تنظیم کنید. علامتی که روي پرچ کن است با فلشی که روي بدنه لوله گیر است تنظیم کنید. به آرامی پیچ بغل پرچ کن را روي لوله گیر محکم کنید. توجه نمایید در صورتیکه پیچ بغل پرچ کن را محکم نکنید، در زمان عمل پرچ کاري بر اثر نیرویی که پرچ کن به لوله وارد می کند، لوله در جاي خود ثابت نمانده و پایین می رود و عمل پرچ بطور صحیح انجام نخواهد شد.
 1. حال پس از انجام کلیه مراحل فوق عملیات پرچ کاري را شروع کنید. پرچ کاري را بصورت آرام و بطور مداوم ادامه دهید تا اینکه یک صداي کلیک شنیده و در این حالت پرچ کن هرز گرد شده و لوله بیشتر از حد پرچ نخواهد شد. در این حالت پرچ کاري بدرستی انجام خواهد شد.
 1. پرچ کن را آزاد کرده و لوله گیر را باز کنید و لوله مسی را از داخل آن بردارید. دسته پرچ کن را خلاف عقربه هاي ساعت بچرخانید و تا آخرین حد بالا بیاورید. در غیر اینصورت ممکن است هنگام در آوردن پرچ کن قسمت مخروطی آن (مرغک ) با لبه پرچ شده لوله برخورد کرده و باعث صدمه و خش برداشتن لوله مسی شود که در این صورت کار لوله کشی دچار مشکل خواهد شد.
 1. مهره را بصورت هم مرکز روي پیچ قرار داده، سپس توسط آچار ترك متر و یک آچار ساده و یا آچار فرانسه مهره را محکم کنید. پیشنهاد میکنیم به محل پشت و روي قسمت پرچ شده قبل از بستن کمی روغن از نوع روغن مخصوصهمان گاز بزنید.
 1. براي اینکه در بخش داخلی کولر گازي ، در زمان بستن مهره بعلت کمبود فضا دچار مشکل نشوید، حایلی بین سینی و دستگاه تخته و شیئی قرار دهید تا یونیت داخلی از سینی فاصله بگیرد و مشکلی براي بستن مهره پیش نیاید

مرحله ۵وکیوم کردن دستگاه:

بسیاري از تعمیر کاران و نصابان کولر گازي از وکیوم کردن اجتناب می کنند و سیستم را وکیوم نکرده و فقط به هواگیري بسنده میکنند اما وکیوم کردن کولر گازي هم به نفع خود نصاب یا تعمیرکار و هم به نفع مشتري شماست زیرا بعد از نصب کولر گازي وقتی سیستم را وکیوم می کنید اگر نشتی داشته باشد برطرف کرده و گاز بیهوده تخلیه نمیشود و کولر مربوطه تا سالها نیاز به شارژ گاز ندارد که این رضایت بیشتر مشتري را در پی دارد.

دلایل وکیوم کردن چیست ؟

 1. تخلیه هواي داخل سیستم
 2. تخلیه رطوبت سیستم
 3. مشخص کردن نشتی سیستم

نحوه وکیوم کردن:

مرحله ۱) درپوش روي شیر هاي خط مایع و گاز در قسمت بخش خارجی کولر گازي را بردارید و مطمئن شوید که شیرهاي رفت و برگشت بسته هستند .

مرحله ۲) مطمئن شوید که اتصالات نقاط مختلف لوله ها به دستگاه محکم است.

مرحله ۳) شیلنگ فشار پایین یا همان شیلنگ آبی رنگ را به شیر سه راهی متصل کنید. حال شیلنگ وسطی یا همان شیلنگ زرد رنگ را به پمپ وکیوم متصل نمایید

.

مرحله ۴) شیر فشار پایین کنار شیر منیفولد را تا آخر باز کنید. سپس پمپ وکیوم را روشن کنید و شیر آن را باز کنید. حال دستگاه کولر شروع به وکیوم شدن می کند.

مرحله ۵) حال در این مرحله با باز کردن پیچ شیلنگ فشار پایین مطمئن شوید که هوا وارد سیستم می شود وقتی فشار هوا را لمس کردید شیر را محکم ببندید.

هنگامی که شیر بسته شد متوجه تغییري در صداي عملکرد دستگاه می شوید و این نشانده هنده ایجاد خلاء در سیستم است.

مرحله ۶) در این مرحله نشانگر روي گیج فشار پایین از نقطه صفر به آرامی به سمت نقطه منفی حرکت می کند.

مرحله ۷) حال به میزان مدت زمانی که در آموزشهاي شرکت به شما ارائه شده وکیوم کردن را ادامه دهید.

مرحله ۸) حال چک نمایید فشاري که گیج فشار پایین نشان می دهد نزدیک به باشد  Bar -14 ) یا همان PSI

مرحله ۹) پس از اینکه تمامی مراحل فوق بدقت انجام شد حال شیر فشار پایین منیفولد را ببندید و پمپ وکیوم را خاموش کنید.

مرحله ۱۰ ) حال درجه روي گیج فشار را یادداشت کنید سپس شیر فشار پایین منیفولد گیج را ببندید و بمدت پانزده دقیقه صبر کنید. حال بدقت توجه کنید که درجه گیج ثابت باشد زیرا اگر درجه گیج از نقطه منفی به سمت نقطه صفر حرکت کند در سیستم نشتی وجود دارد.

مرحله ۱۱ ) حال شیلنگ را از شیر سه راهی باز کنید و سپس توسط آچار آلن شیر دوراهی را تا آخر باز کنید و بعد از آن شیر سه راهه یا برگشت را هم باز کنید.

توجه: زمان وکیوم به صورت محاسبه اي است و بسته به ظرفیت پمپ وکیوم و حجم سیستم تهویه متفاوت است. اگر طول لوله کشی کمتر از ۱۰ متر است : پانزده دقیقه یا بیشتر وکیوم نمایید ولی اگر طول لوله کشی بیشتر از ۱۰ متر است : سی الی چهل و پنج دقیقه وکیوم نمایید.

توجه: حتما سیلندر ازت را از فروشگاههاي مطمئن خریداري نمایید زیرا در صورت ناخالصی مشکلات زیادي بوجود می آورد . همچنین هیچ وقت از هوا یا اکسیژن براي تست فشار استفاده نکنید همچنین هرگز ازت را به صورت مایع تزریق نکنید. همچنین به درجه روي گیج مانیفولد دقت کنید که تا ۳۰ اینچ جیوه یا همان یک اتمسفر پایین بیاید .

مرحله تست) در این مرحله تست هاي مربوطه به اندازه گیري هاي جریان مصرفی ولتاژ و دماهاي بخش داخلی و خارجی کولر را تست کنید تا خارج از اندازه استاندارد نباشد . اگر این مورد را مشاهده کردید با توجه به جداول عیب یابی ، عیب را برطرف کنید

. مرحله پمپدادن

پمپ دان در واقع جمع آوري مبرد از سیستم داخلی و لوله ها و جمع کردن آن در کندانسور و رسیور مایع بخش خارجی کولر گازي است . نحوه پمپ دادن کولر گازي به روش زیر است :

ابتدا در پوش شیر هاي خط مایع و گاز و مهره شیر سوزنی را باز کنیدسپس گیج منیفولد را به خط مکش به شیر سوزنی وصل کنید سپس شیر خط مایع را کاملا ببندید. بعد از این مرحله شیر خط گاز را ابتدا بسته سپس ۲ الی ۳ دور باز کنید. اینکار بدین منظور است که در آخر شیر را سریعتر ببندیم.

حال پس از انجام امور فوق ، سیستم را در حالت سرمایش روشن کنید ( توجه نمایید که حتما در حالت سرمایش روشن کنید و به هیچ وجه در حالت گرمایش روشن نکنید ). حال توجه کنید که وقتی فشار برگشت به صفر رسید، شیر خط مکش را کاملا ببندید. حال سیستم را خاموش کنید و گیج را جدا کرده و در پوش هاي مربوطه را در جاي خود بخوبی ببندید

تذکر: توجه نمایید که اگر کولر گازي براي اولین بار نصب می شود بخش خارجی آن حاوي گاز مبرد است. بنابراین حتما نیاز به تخلیه هواي داخلی بخش داخلی کولر و لوله ها می باشد.

روشسنتی تخلیه هواي سیستم: در این روش از خود مبرد استفاده می شود که در این روش با وصل کردن کپسول مبرد به یک شیر سرویس و باز کردن آن، همزمان سوزنی شیر دیگر را فشار می دهید تا فشار گاز مبرد داخل کپسول باعث بیرون رانده شدن هوا از لوله و یونیت داخلی شود. شیر سوزنی را تا زمانی که مبرد از آن خارج شود فشار دهید. البته این روش امروزه منسوخ می باشد و روشدرست استفاده از پمپ وکیوم براي تخلیه سیستم می باشد.

نحوهشارژ دستگاه :

شارژ سیستم در دو حالت کلی قابل انجام است که در ادامه مراحل هر کدام را توضیح می دهیم:

حالت اول ) شارژ سیستم در هنگام اضافه نمودن مبرد از شیلنگ فشار R–۴۰۷ C و R–۴۱۰ A 1. شیر هاي منیفولد گیج را بسته و شیلنگ فشار پایین ( آبی رنگ ) را به شیر خط گاز متصل نمایید. براي مبردهاي بالا ( قرمز رنگ ) و شیر خط مایع استفاده نمایید

 1. شیلنگ وسط ( زرد رنگ ) را به کپسول مبرد متصل و شیر کپسول را باز نمایید.
 2. توسط شل نمودن سر پیچ شیلنگ زرد از سمت منیفولد گیج، شیلنگ را هواگیري نمایید.
 3. همچنین شیلنگ متصل شده به شیر سرویس را نیز هواگیري نمایید.
 4. دستگاه را روشن نموده و اجازه دهید کمپرسور شروع بکار نماید.

شیر فشار بالاي منیوفولد را باز نمایید. R – ۴۰۷ C و R–۴۱۰ A شیر فشار پایین و در مبرد R- 6. در مبرد ۲۲

 1. توسط اندازه گیري فشار از روي گیج یا آمپراژ از روي ترمینال تغذیه برق یا میزان وزن مبرد از روي کاتالوگ، میزان شارژ را چک نمایید.
 2. شیر منیفولد گیج را بسته و شیر کپسول مبرد را نیز ببندید.
 3. دستگاه را خاموش نمایید.

۱۰ . شیلنگ هاي منیفولد گیج را از روي شیر سرویسو کپسول مبرد باز نمایید.

حالت دوم ) شارژ سیستم در هگام نصب اولیه

 1. شیر هاي منیفولد گیج را بسته و شیسلنگ فشار پایین ( آبی رنگ ) را به شیر خط گاز متصل نمایید .

از شیلنگ فشار بالا ( قرمز رنگ ) و شیر خط مایع استفاده نمایید . R- 407 C و R- 410 A براي مبردهاي

 1. شیلنگ وسط ( زرد رنگ ) را به کپسول مبرد متصل و شیر کپسول را باز نمایید
 2. توسط شل نمودن سر پیچ شیلنگ زرد از سمت منیفولد گیج، شیلنگ را هواگیري نمایید.
 3. از روي جدول میزان شارژ مبرد در کاتالوگ فنی دستگاه، میزان شارژ مبرد را بر حسب کیلوگرم استخراج نمایید.
 4. کپسول مبرد را وزن نمایید.
 5. مقدار وزن مبرد لازم را از وزن کپسول کم نمایید. وزن بدست آمده، وزن کپسول پس از شارژ کامل سیستم است .
 6. منیفولد گیج را به شیر سرویس و کپسول مبرد متصل نمایید ( به ترتیب ذکر شده در حالت قبل(
 7. شیر منیفولد گیج را باز و شروع به شارژ نمایید.
 8. کپسول را هر چند دقیقه یک بار وزن نمایید تا به وزن محاسبه شده برسد .

۱۰ . شیر هاي منیفولد گیج را ببندید و شیلنگ هاي آن را جدا نمایید.

نکات مهم :

توجه نمایید موقعی که طول لوله کشی از حد استاندارد بیشتر شود نیاز است مقداري مبرد اضافی به سیستم شارژ کنیم که مقدار این شارژ را در آموزشهاي شرکت فرا خواهید گرفت.

در هنگام شارژ گاز جدا از تکان دادن کپسول خودداري نمایید.

 1. از روي آمپراژ دستگاه نیز، کافی بودن میزان شارژ را چک نمایید .
 2. در صورت پر بودن یونیت خارجی از گاز مبرد معمولا این گاز براي حداکثر ۵ متر لوله اتصالی به یونیت داخلی کفایت می کند.
 3. به ازاء هر یک متر لوله مازاد بر ۵ متر فاصله استاندارد ۲۱ گرم گاز بیشتر تزریق کنید.
 4. در صورت تزریق گاز بیشتر به یونیت، به نوع مبرد توصیه شده براي دستگاه توجه کنید.

R- 410 A باید بصورت گاز و شارژ مبرد هاي R- 5. شارژ مبرد یعنی مقداري خاصاز مبرد به سیستم در طی یک سري مراحل تزریق شود. شارژ مبرد ۲۲ به دلیل خواصشیمیایی آنها حتما باید بصورت مایع انجام شود. R- 407 C و…

 1. هرگز کپسول مبرد را در حالت مایع یا سرد شارژ نکنید .جهت رسیدن به فشار بالاي مورد نیاز کپسول مبرد، با آب گرم حدود ۴۱ درجه سانتی گراد کپسول را گرم کنید .هرگز از شعله مستقیم یا بخار داغ براي گرم کردن کپسول استفاده نکنید

طریقه جمع کردن گازسیستم و جابجایی دستگاه:

اگر کولر نیاز به جابجایی و یا تعمیر داشت پس باید به روش خاصی ابتدا با پمپ کردن ، گاز سیستم را جمع آوري کرد و سپس نسبت به جابجایی و یا تعمیر سیستم اقدام نمود. پمپ دادن روشی براي تخلیه مبرد از لوله ها و دستگاه داخلی ( اواپراتور ) به دستگاه بیرونی ( کندانسور) می باشد . براي این منظور می توان گاز دستگاه را در زمانی که کولر در حال کار کردن است به روش زیر جمع آوري نمود و پس از جمع آوري گاز کولر عملیات تعمیر یا جابجایی دستگاه را انجام داد:

توجه کنید که کولر بایددر حال کار کردن باشد و شیر سرویس هاي دو راهه و سه راهه کاملا باز باشد . حال در پوش شیر سرویس ها را باز کنید . البته حتما توسط آچار آلن شیر برگشت را کنترل کنید تا از باز بودن آن مطمئن شوید . دقت نمایید که اگر کولر خاموش بود می بایست ۱۰ تا ۱۵ دقیقه روشن شود و کار کند تا براي این عملیات آماده باشد. پس از امور فوق شیلنگ گیج فشار پایین را به شیر سوزنی یعنی همان شیر سرویس سه راهه متصل کنید . ( توجه کنید که در این حالت شیر هاي گیج کاملا بسته باشد ). حال توسط آچار آلن شیر سرویس رفت یعنی همان شیر دو راهه را کاملا ببندید . کار را ادامه دهید و هنگامیکه عقربه گیج فشار به زیر صفر ( تا حدود وکیوم ) پایین آمد شیر برگشت را کاملا ببندید. حال دستگاه را خاموش کنید و هم اکنون در این وضعیت شما می توانید شیلنگ گیج را از شیر سرویس جدا نمایید.

حالا می توانید لوله هاي دستگاه را از بخش هاي داخلی و خارجی کولر جدا کنید و عملیات جابجایی یا تعمیر دستگاه را براحتی انجام دهید .

عیب یابی و تعمیرات عمومی:

عیب ۱: هیچ یک از قسمت هاي کولر گازي کار نمی کند ؟

دلایل این عیب نحوه رفع عیب/تعمیر

-۱ محل مورد استفاده برق ندارد

-۲ سه شاخه معیوب است

۳ – سیمهاي برق ورودي کولر معیوبند

-۱ با ولت متر برق پریز یا محل مورد استفاده کولر را تست کنید . اگر برق نباشد عیب از سیم کشی داخلی یا قطع برق می باشد

-۲ دو شاخه را باز و صحیح بودن اتصالات آن را بازدید کنید اگر اتصالات آن ناقصیا قطع باشند اتصالات را کامل کنید تا عیب بر طرف شود

-۳ سیم هاي رابط را می توانید تست کنید.

عیب ۲: موتور پروانه کار می کند ولی کمپرسور کار نمی کند و کولر سرما ندارد ؟

دلایل این عیب نحوه رفع عیب/تعمیر

-۱ ترموستات خراب است

-۲ سیم هاي رابط ترموستات معیوبند

-۳ سیم هاي رابط موتور اصلی معیوبند

-۴ موتور معیوب است

-۱ پس از قطع برق کولر ، سیمهاي وصل شده به ترموستات را از کنتاکت هاي ترموستات جدا کنید آنگاه دستگاه اهم متر را به دو کنتاکت ترموستات وصل می کنند ، اگر عقربه اهم متر حرکت کرد ترموستات سالم است ، در غیر این صورت ترموستات معیوب است

. -۲ سیمهاي ترموستات را تست کنید اگر معیوبند ، عوضکنید تا عیب برطرف شود

-۳ کولر را از برق جدا کنید سیم هاي رابط موتور را از فیش مربوطه در موتور جدا کنید و تست کنید که سیم آن قطع یا فیش برق آن خراب شده اگر سیم معیوب است تعویض کنید .

-۴ با دستگاه اهم متر سه پایه کمپرسور را تست کنید اگر به هم راه دهند موتور سالم است و براي اطمینان آن را

جداگانه با یک خازن سالم به برق متصل کنید

عیب ۳: کولر سرما ندارد ، موتور پروانه یا موتور اصلی کار نمی کند و گاهی صداي لرزه به خود می گیرد ؟

دلایل این عیب نحوه رفع عیب/تعمیر

-۱ خازن مربوط به سیم پیچ ضعیف است

-۲ سیم هاي رابط خازن معیوب یا اتصالات

آن ناقصاست

-۳ موتور خراب است

-۱ کولر را از برق خارج کنید ، خازن را از مدار خارج و تست کنید دقت کنید ، اگر خازن خراب است عوض

کنید تا عیب بر طرف شود .

-۲ سیم هاي رابط خازن و اتصالات آن را پس از خارج کردن کولر از برق و دشارژ خازن ، تست کنید . اگر

سیم ها معیوبند ، عوضکنید و چنانچه اتصالات آنها ناقصاست اتصالات را کامل کنید.

-۳ براي رفع این عیب ابتدا موتور را جداگانه به کار بیاندازید اگر موتور کار نکند احتمالاً موتور خراب است .

براي کسب اطمینان بیشتر لوله هاي رفت و برگشت را از کمپرسور جدا کنید آن گاه مجدداً موتور را به کار اندازید ، چنانچه در این حالت اگر موتور کار کند موتور سالم است ، با آمپر متر مقدار شدت جریان موتور را نیز اندازه بگیرید اگر شدت جریان مناسب باشد و در حالی کمپرسور کار می کند انگشتتان را به دهانه لوله رفت قرار دهید چنانچه باد انگشتان را دفع نموده و خللی در وضعیت فشار پیش نیاید عیب از گرفتگی لوله ها به خصوص لوله مویی می باشد ولی اگر پس از آزاد ساختن لوله هاي رفت و برگشت کمپرسور ، موتور کار نکند موتور معیوب است و باید تعویضشود

عیب ۴: اجزاي کولر کار می کند و سرما نیز خوب است ولی در دور تند کولر کار نمی کند ؟

دلایل این عیب نحوه رفع عیب/تعمیر

-۱ کلید مربوط به دور تند کلید چند وضعیتی معیوب است

-۲ سیم رابط بین دور تند موتور پروانه ها و کلید مربوط به آن معیوب است

.۱ کلید مربوط به دور تند کلید چند وضعیتی را شناسایی نموده آن را تست کنید اگر کلید معیوب است آن را تعمیر یا تعویض کنید تا عیب برطرف شود .

-۲ سیم یاد شده را تست کنید اگر معیوب است عوضکنید و چنانچه اتصالات آن کثیف یا ناقصاست اتصالات را کامل و محکم کنید تا عیب برطرف شود

.عیب ۵: موتور پروانه به خوبی کار می کنند ولی کمپرسور کم کار می کند محیط به نحو مطلوب خنک نمی شود ؟

دلایل این عیب نحوه رفع عیب/تعمیر

-۱ درجه ترموستات در حالت کم قرار دارد

-۲ فیلتر هاي خروجی هوا کثیف هستند

-۳ ترموستات تنظیم نیست یا خراب است

-۱ درجه ترموستات را روي حالت مناسب قرار دهید

-۲ فیلتر هاي خروجی هوا را به خوبی تمیز کنید تا عیب برطرف شود

-۳ ترموستات را تنظیم کنید یا تعویضکنید

عیب ۶: مدت کار کمپرسور طولانی تر است موتور پروانه ها در تمام حالت به خوبی کار می کنند سرما کم است ؟

دلایل این عیب نحوه رفع عیب/تعمیر

-۱ کندانسور کثیف و در معرضآفتاب است

-۲ گاز کولر کم شده است

– ۳ کمپرسور از فشار افتاده است

-۱ اگر کندانسور کثیف است آنرا به دقت و با احتیاط تمیز کنید و براي آن سایه بان بگذارید

-۲ میزان گاز کولر را کنترل کنید اگر گاز کولر کم است پس از بررسی علت ، مقدار گاز را تکمیل کنید تا

عیب برطرف شود .

-۳ ممکن است فشار موتور کم شده باشد پس از آزاد کردن لوله هاي خروجی و ورودي ، میزان فشار

موتور را تست کنید اگر موتور از فشار افتاده باشد آن را تعمیر یا عوضکنید.

عیب ۷: سرماي کولر خوب است ولی به هنگام کار صداي ناهنجاري از آن به گوش می رسد ؟

دلایل این عیب نحوه رفع عیب/تعمیر

۱-محل قرار گرفتن کولر نامناسب است

– ۲ پیچهاي کانالها ، دریچه هاي هوا و یا سایر قسمت ها شل شده اند

-۳ پروانه ها به بدنه می سایند

-۱ محل قرار گرفتن کولر را تنظیم کنید

-۲ شل شدن پیچهاي قسمت هاي مختلف کولر را بازدید کنید اگر پیچهاي قسمت هاي مختلف شل

شده باشند آنها را تا حد قابل قبول سفت کنید تا عیب برطرف شود .

-۳ حرکت پروانه ها را در نظر بگیرید اگر در اثر شل شدن پیچ ها و یا تراز نبودن کولر به بدنه می سایند

– پیچهاي کمپرسور شل شده اند

۵ – لاستیک هاي لرزه گیر موتور خراب شده اند

-۶ لوله ها به هم یا به بدنه می سایند

علت را بررسی کرده عیب را شناسایی و برطرف کنید

-۴ پیچهاي کمپرسور را بازدید کنید اگر شل شده اند آنها را سفت کنید تا عیب برطرف شود

-۵ لاستیک هاي لرزه گیر موتور را بازدید کنید اگر خراب شده اند عوض کنید.

-۶ وضعیت لوله ها را بررسی کنید اگر به هم یا به بدنه می سایند علت را شناسایی و رفع کنید .

عیب ۸: کمپرسور و موتور پروانه کار می کنند ولی بخشی از اواپراتور برفک می زند در کل سرماي کولر کم شده است ؟

دلایل این عیب نحوه رفع عیب/تعمیر

۱ – گاز کولر کم شده است

-۲ داخل لوله ها کثیف هستند

-۳ صافی اواپراتور یا بیرون اواپراتور کثیف است

-۴ لاستیک هاي لرزه گیر کمپرسور خراب شده اند

-۵ کمپرسور معیوب است

-۱ میزان گاز کولر را کم کنید اگر کم شده است به اندازه کافی اضافه کنید تا عیب بر طرف شود .

-۲ لوله مویی یا فیلتر کثیف شده باشند پس سیستم را شستشو داده و سپسبه کولر گاز تزریق کنید

-۳ صافی و اواپراتور را تمیز کنید تا عیب بر طرف شود

-۴ لاستیک هاي لرزه گیر کمپرسور را بازدید کنید اگر خراب هستند عوضکنید

-۵ اگر عیب از علت هاي قبلی نباشد عیب از خرابی قسمت هاي داخلی کمپرسور می باشد در این

صورت کمپرسور را تعمیر یا عوضکنید تا عیب بر طرف شود .

عیب ۹: به محضاینکه کولر را روشن می کنیم فیوز محل استفاده عمل می کند ؟

دلایل این عیب نحوه رفع عیب/تعمیر

۱ – سیمهاي برق در جایی به هم اتصال یافته اند

-۲ خازن ها اتصال کوتاه کرده اند

-۳ موتور اصلی خراب است

-۴ موتور پروانه ها ( فن ) معیوب است

۵ – سیم کشی غلط است

-۱ تمامی مسیرهاي سیم هاي رابط برق کولر را بازدید کنید چنانچه سیم ها یا کنتاکت هاي اتصال آنها

به هم چسبیده باشند آنها را از هم جدا کنید تا عیب بر طرف شود .

-۲ پس از خارج کردن کولر از برق خازن ها را تست کنید اگر خرابند عوضکنید

-۳ اتصالات موتور اصلی را از ترمینال موتور جدا کنید آنگاه کولر را به برق وصل نموده و آنرا روشن

نمایید اگر فیوز قطع نکرد عیب از موتور اصلی است آن را تعویضکنید

-۴ پس از خارج کردن کولر از برق اتصالات برق موتور پروانه ها ( فن ) را جدا تست کنید

-۵ اگر سیم کشی کولر جابجا شده باشد ممکن است سیم کشی و اتصالات کنتاکت ها در کلید و یا

جاهاي دیگر اتصال کوتاه شده باشد پس سیم کشی و اتصالات صحیح آنها را کنترل کنید

عیب ۱۰ : کولر به بدنه برق می دهد ؟

دلایل این عیب نحوه رفع عیب/تعمیر

-۱ سیمهاي رابط برق لخت شده و به بدنه اتصال کرده اند

-۲ کنتاکت هاي اتصال جریان برق قطعات الکتریکی

از قبیل کلید ترموستات و… به بدنه اتصال یافته اند

– ۳ برق از سیم پیچهاي کمپرسور به بدنه سرایت می کند

-۱ تمامی مسرهاي سیمهاي رابط را از نظر لخت شدن و اتصال یافتن به بدنه به دقت بازدید کنید یا بعد

از سرویس کولر هنوز خشک نشده است چنانچه عیبی در آنها مشاهده کردید بر طرف سازید

-۲ چگونگی اتصال کنتاکت هاي قطعات الکتریکی یاد شده را به دقت بازدید و کنترل کنید اگر کنتاکتی به بدنه اتصال نموده باشد آن را از بدنه جدا نمایید تا عیب بر طرف شود

-۳ اتصالات برق کمپرسور را از آن آزاد ساخته و سپسکولر را به برق وصل کرده و آن را روشن کنید

اگر بدنه برق نداشته باشد عیب از موتور اصلی است پس موتور اصلی را عوض کنید

 

زمان بندی کلاس های آموزشی صفر تا صد عملی آموزشگاه حرفه گستران

ایامدوره های آموزشیساعت شروعهزینه ی دوره (تومان)سوالات فنی حرفه ایثبت نام
شنبهنصب و راه اندازی درب شیشه ای82500000دریافتثبت نام
شنبهآموزش تخصصی نصب دوربین مداربسته
آنالوگ و آی پی
132500000دریافتثبت نام
شنبهنصب و تعمیر و جوشکاری و عیب یابی کولرگازی تک فاز و 3 فاز و اینورتر152500000دریافتثبت نام
شنبهنصب و تعمیر و عیب یابی پیکج و شوفاژ دیواری 182500000دریافتثبت نام
یکشنبهنصب و راه اندازی کرکره برقی برای دهنه های بزرگ و کوچک82500000دریافتثبت نام
یکشنبهنصب و تعمیر و عیب یابی درب اتوماتیک102500000دریافتثبت نام
سه شنبهساخت و برنامه نویسی و انیمیشن سازی تابلوروان و LED82500000دریافتثبت نام
سه شنبهسیم کشی برق ساختمان و نصب آیفون تصویری102500000دریافتثبت نام
سه شنبهنصب و برنامه نویسی و کد دهی دزدگیر اماکن(آیفون تصویری، اعلام حریق)132500000دریافتثبت نام
پنج شنبهنصب و کد دهی تلفن سانترال82500000دریافتثبت نام
پنج شنبهساخت و راه اندازی باطری خورشیدی102500000دریافتثبت نام
پنج شنبهنصب و سیم کشی bms ساختمان هوشمند 132500000دریافتثبت نام
پنج شنبهنصب و تعمیر و عیب یابی آبگرمکن62500000دریافتثبت نام
دوشنبهدوره ی کامل جوشکاری(آلومینیوم،مس،برنج،برق) با تخفیف 1000.000 تومانی112500000دریافتثبت نام
یکشنبهتعمیر و عیب یابی یخچال فریزر و معمولی و ساید بای ساید82500000دریافت جزوهثبت نام
یکشنبهنصب و تعمیر لباسشویی آنالوگ و دیجیتال و دوقلو102500000دریافت جزوهثبت نام
سه شنبهنصب و تعمیر ظرفشویی تمام اتوماتیک102500000دریافت جزوهثبت نام
چهارشنبهنصب و تعمیر و عیب یابی دستگاه تصفیه آب122500000دریافت جزوهثبت نام
یکشنبهتعمیر و عیب یابی گاز فر122500000دریافت جزوهثبت نام
سه شنبهتعمیر و عیب یابی جارو برقی122500000دریافت جزوهثبت نام
سه شنبهتعمیر و عیب یابی مایکروفر122500000دریافت جزوهثبت نام
پنج شنبهنصب و تعمیر و عیب یابی مشعل گازی و گازوییلی82500000دریافت جزوهثبت نام
شنبهتعمیر برد الکترونیک به روش مهندسی معکوس (تمامی بردها)185000000دریافت جزوهثبت نام
شنبهتعمیر برد الکترونیک لوازم خانگی(یخچال و لباسشویی و ظرفشویی و جارو برقی و مایکروفر)16:305000000دریافت جزوهثبت نام
شنبهتعمیر برد الکترونیک کرکره برقی و درب بازویی و درب شیشه ای155000000دریافت جزوه ثبت نام
شنبهتعمیر برد الکترونیک تلویزیون ال ای دی و ال سی دی155000000دریافت جزوهثبت نام
شنبهتعمیر برد الکترونیک کولر گازی و پکیج دیواری16:305000000دریافت جزوهثبت نام
شنبهنصب و تعمیر و سرویس آسانسور85000000دریافت جزوهثبت نام
تخفیف فوق العادهانتخاب کلیه فنون آموزشگاه اعم از لوازم خانگی کامل و تاسیسات کامل و سیستم های امنیتی کامل و تعمیر برد الکترونیک مهندسی معکوس با تخفیف 13000000 تومانی فقط 13000000تومانشنبه 8 صبح13000000دریافت جزوهثبت نام
تخفیف فوق العادهانتخاب کلیه فنون آموزشگاه اعم از لوازم خانگی کامل و تاسیسات کامل و سیستم های امنیتی کامل به جز تعمیر برد الکترونیک مهندسی معکوس با تخفیف 12000000تومانی فقط 12000000تومانشنبه 9 صبح12000000دریافت جزوهثبت نام
تخفیف فوق العادهانتخاب کلیه فنون آموزشگاه اعم از لوازم خانگی کامل و تاسیسات کامل با تخفیف 9000000 تومانی فقط 9000000تومانشنبه 8 صبح9000000دریافت جزوهثبت نام
تخفیف فوق العادهانتخاب کلیه فنون آموزشگاه اعم از تاسیسات کامل و سیستم های امنیتی کامل و لوله کشی آب و گاز با تخفیف 10000000تومانی فقط 10000000تومانشنبه 8 صبح10000000دریافت جزوهثبت نام
تخفیف فوق العادهانتخاب کلیه فنون تاسیسات کامل و سیستم های امنیتی کامل با تخفیف 9000000 تومانی فقط 9000000تومانشنبه 8 صبح9000000دریافت جزوهثبت نام
تخفیف فوق العادهانتخاب کلیه فنون لوازم خانگی با تخفیف 5000000تومانی فقط 5000000تومانشنبه 8 صبح5000000دریافت جزوهثبت نام
تخفیف فوق العادهانتخاب کلیه فنون سیتم های امنیتی و تاسیسات به جز مشعل و جوشکاری با تخفیف 8000000تومانی فقط 8000000 تومانشنبه 8 صبح8000000دریافت جزوهثبت نام
تخفیف فوق العادهانتخاب کلیه فنون سیتم های امنیتی {دوربین و دزدگیر اماکن و درب شیشه ای و کرکره برقی و درب بازویی و سیم کشی ساختمان و هوشمند سازی و آیفون تصویری و اعلام حریق و تلفن سانترال و باطری خورشیدی و تابلو روان و ال ای دی } با تخفیف 5000000تومانی فقط 5000000 تومانشنبه 8 صبح5000000دریافت جزوهثبت نام
تخفیف فوق العادهانتخاب کلیه فنون تاسیسات {کولر گازی تک فاز و 3 فاز و اینورتر} و {پکیج تک مبدل و دو مبدل و چگالشی} و {آبگرمکن} و {مشعل گازی و گازوییلی} و {جوشکاری برق و برنج و مس و آلومینیوم} با تخفیف 5000000تومانی فقط 5000000 تومانشنبه 8 صبح5000000دریافت جزوهثبت نام
تخفیف فوق العادهانتخاب درب شیشه ای و کرکره برقی و درب بازویی و دوربین مدار بستهشنبه 15 5000000دریافت جزوهثبت نام

***کلاسهای خصوصی  یک روزه(میان هفته, جمعه ها )***


مکان برگزاری کلاس های آموزشگاه فوق تخصصی و برتر حرفه گستران:

آموزشگاه حرفه گستران  مکان کلاس آموزش نصب و تعمیر خود را در مرکز تجاری تهران انتخاب کرده است تا دسترسی کارآموزان به خوابگاه ، مترو و ترمینال راحت باشد و هزینه رفت و آمد کارآموزان شهرستانی بسیار پایین باشد.

آدرس آموزشگاه حرفه گستران:

تهران ، میدان آزادی ، فلکه دوم صادقیه،جنب بیمارستان ابن سینا ، برج مینا طبقه ۱۲ واحد ۷۰ 

خوابگاه:

خوابگاهها با توجه به خواسته کارآموز رزرو خواهد شد.

شماره های تماس:

۰۹۹۰۳۸۱۶۳۰۲

۰۲۱-۴۴۰۴۳۳۷۸

۰۲۱-۴۴۹۵۳۰۲۴

آدرس خوابگاه برای کارآموزان:

تهران میدان آزادی – شهرک ولیعصر-دانشگاه شریف – میدان انقلاب – سی متری جی

نحوه تردد تا خوابگاه:

 BRT،  مترو  ، تاکسی

البته با توجه به فاصله کم بین خوابگاه و آموزشگاه هزینه تردد  بسیار ناچیز است.

  کلاسهای خصوصی  یک روزه (میان هفته ، جمعه ها )

پشتیبانی پس از دوره ها چگونه است؟

آموزشگاه حرفه گستران کارآموزان خود را پس از یادگیری از لحاظ سوال و پرسش حمایت می کند

کار آموز به راحتی میتواند بعد از اتمام کلاس با استاد خود در ارتباط باشدو هرگونه مشکل خود را در میان بگذارد

کار آموزی که یک دوره را شرکت کند میتواند در طی یک سال از پشتیبانی نا محدود سوال و رفع ایراد برخوردار شود.

آموزش صفر تاصد نصب ونگهداری باطری خورشیدی ،نحوه محاسبات انتخاب باطری ،سیم کشی باطری ،ساخت سولارخورشیدی و نصب اینورتر باطری ،آموزش محل های قرار گیری باطری

**شما کار را به صورت حرفه ای یاد میگیرد و عملی انجام خواهید داد و نیازی به طی مراحل درجه ۱ و درجه ۲ ندارید**