خانه / نصب و تعمیر تصفیه آب خانگی و صنعتی

نصب و تعمیر تصفیه آب خانگی و صنعتی

 •  تعمیرات تصفیه آب خانگی

 • تعمیرات و  نصب دستگاه تصفیه آب

 • تعمیرات و  راه اندازی تصفیه آب خانگی و صنعتی

 • تعمیرات و  سرویس وتعمیر و نگهداری تصفیه آب

 • تعمیرات و  تعویض فیلتر تصفیه آب
 • تعمیرات و   تعویض فیلتر ممبران
 • تعمیرات و تعویض فیلتر مینرال

 • تعمیرات و جایگذاری فیلتر های یو وی uv

 • تعمیرات و  اضافه کردن فیلتر اکسیژن

 • تعمیرات و تست مخزن تصفیه آب

 • تعمیرات و  تست آداپتور تصفیه آب

 • تعمیرات تست شیر برقی

 • تعمیرات و تعویض پمپ تصفیه آب

 • تعمیرات  لوله کشی تصفیه آب خانگی و صنعتی