خانه / مجموعه سوالات رایگان فنی حرفه ای سیستم های حفاظتی

مجموعه سوالات رایگان فنی حرفه ای سیستم های حفاظتی

دوره ی اول

۱٫ترمینال اس دبلیو روی تابلوی مرکزی به چه منظوری است؟

 • برای اتصال به کنتاکت باز ریموت کنترل

 • برای اتصال اژیر

 • برای اتصال ترمینال تی ای ام پی ای ار سنسور

 • اتصال کنتاکت بسته چشمی

۲٫کدام یک از دتکتورهای زیر دتکتور اشعه است؟

 • Optical

 • Beam

 • Smoke

 • Ionization

۳٫کدام جفت ترمینال هنگام تحریک سنسور باعث تحریک تلفن کننده اژیر داخلی و گیرنده کنترل از راه دور می گردد؟

 • Delay

 • Sir

 • Immed

 • Butt

۴٫یک لامپ ۲۲۰ولتی ۵۰۰واتی چه مقدار جریان مصرف میکند؟

 • ۱۱۰۰

 • ۲۲/۰

 • ۲۲

 • ۲/۲

۵٫کدامیک از گزینه های زیر میتواند مثل یک کلید جریان بالا یا چند کنتاکت عمل کند؟

 • رله

 • مقاومت

 • دیود

 • ترانزیستور

۶٫در یک گیت ان ای ان دی اگر یک ورودی یک و ورودی دیگر صفر باشد خروجی در چه حالتی قرار دارد؟

 • یک

 • صفر

 • یکو صفر

 • نمی توان تشخیص داد

۷٫در یک دیود پایه ای……و پایه ی کا ……….میباشد.

 • مثبت –منفی 

 • منفی –مثبت

 • مثبت –مثبت

 • هیچکدوم

۸٫دتکتور بیوگ چیست؟

 • دتکتور بی سیم

 • دتکتور با سیم

 • دتکتور حرکتی

 • دتکتور شکستن شیشه

۹٫معادل خازن های زیر کدام است؟

 • یو اف ۱/۰

 • یو اف۲/۰

 • یو اف۵۰

 • یو اف۱۰

۱۰٫گزینه صحیح تر را انتخاب نمایید در مورد جمله //اگر یک تلفن کننده از سیستم جدا باشد چه ویژگی منحصر به فردی دارد

 • میتواند در فضای باز قرار گیرد

 • در صورت بروز اشکال به راحتی از سیستم جدا میشود و تعمییر میگردد

 • در صورت بروز اشکال عیب ان برطرف می شود

 • ممکن است تلفن تعمیر نشود

۱۱٫کدام صحییح می باشد؟

 • یک ترانس یک ورودی و چند خروجی دارد

 • یک ترانس یک ورودی و یک خروجی دارد

 • ولتاژ اولیه و ثانویه ترانس میتواند با هم فرق کند

 • همه موارد

دوره ی دوم

 • ۱٫استروپ لایت یعنی چی؟

 • چراغ های فلاشری که با اژیر موازی قرار میگیرد ودر راه پله ها جهت افراد ناشنوا نصب میشود.

 • چراغ های فلاشری که با اژیر موازی قرار میگیرد ودر راه پله ها جهت افراد معلول نصب میشود

 • چراغ های فلاشری که با اژیر سری قرار میگیرد ودر راه پله ها جهت افراد ناشنوا  نصب میشود

 • چراغ های فلاشری که با اژیر سری قرار میگیرد ودر راه پله ها جهت افرادنابینا نصب می شود

۲٫استفاده دیپ سوییچ در سیستم های امنیتی چیست؟

 • اعمال دستگاه جانبی به سیستم

 • تغییر کارکرد سیستم

 • تعیین ولتاژ تغذیه

 • برنامه دهی سیستم

۳٫کدام نشانگر روی تابلوی کنترل مرکزی در صورت روشن شدن نشان دهنده استفاده از الارم تاخیری هنگام تحریک سنسور ها میباشد؟

 • Ext

 • Del

 • Day

 • Nc

۴٫کدام لنز جزو لنزهای سنسورها نیست؟

 • نوع پیت

 • نوع پرده های

 • نوع دور برد

 • هیچکدام

۵٫برای تشخیص محل دقیق حریق در طبقات مختلف از چراغ ….استفاده می شود.

 • Remote andicator

 • Strobe light

 • Flasher

 • هیچکدوم

۶٫ولتاژ زاویه کار دتکتور اشعه ای کدام یک از موارد زیر است؟

 • ۱۲الی ۳۰ولت/۱۲۰درجه

 • ۱۲الی ۵۰ولت/۳۶۰درجه

 • ۱۴الی ۱۷ولت /۱۶۰درجه

۱۷۷٫۷الی۶۰ولت /۲۷۰درجهفرکانس کار چشمی ها معمولا چند هرتز است؟

 • ۴۳۳/۳۱۵

 • ۴۳۳/۳۱۵

 • ۴۳۳/۳۱۵

 • ۵۶۳۳/۳۱

۸٫کدام گزینه از قسمتهای اصلی یک سیستم درب باز کن اتوماتیک نیست؟

 • موتور الکتریکی

 • ریموت کنترل

 • برد الکترونیکی

 • درب کشویی

۹٫دو عدد ترمینال با علامت الارم یا رلی به چه منظور است؟

 • به رله کنتاکت بسته روی پرده وصل میشود

 • به رله ان سی وصل میشود

 • رله در صورت تحریک سنسور به صورت باز در می اورد

۱۰٫عملکرد دیود زنر مثل عملکرد کدام یک از گزینه های زیر است؟

 • دیود واراکتور

 • رگولاتور

 • میکسر

 • خازن صافی

۱۱٫دتکتور بوگ چیست؟

 • دتکتور بی سیم

 • دتکتور شکستن شیشه

 • دتکتور با سیم

 • دتکتور حرکتی

۱۲٫رگولاتور عبارت است از….

 • یکسو سازی

 • نوسان ساز

 • صافی

 • تثبیت کننده

۱۳٫از رله در سیستم حفاظتی و امنیتی به چه منظور استفاده میشود؟

 • فقط قطع و وصل لامپ

 • افزایش ولتاژ

 • اعمال دستورات کنترلی به موتور و لامپ ها

 • تقویت جریان

۱۴٫قسمت اصلی سنسور های چشمی مادون قرمز چیست؟

 • مقاومت

 • خازن

 • سلف

 • ماده کریستال

۱۵٫کدام یک از گزینه های زیر ترانزیستور نیست؟

 • Jfet

 • Bjt

 • Fet

 • Ldr

دوره ی سوم

۱٫فرکانس کار چشمی ها معمولا چند هرتز است؟

 • هرتز ۴۳۳/ ۳۱۵

 • ۴۳۳/۳۱۵ مگاهرترز

 • ۴۳۳/۱۵کیلوهرتز

 • ۵۴۳۳/۳۱مگاهرتز

۲٫مقاومتی با مقدار پنج درصد ۱۵۰دارای چه کد رنگی است؟

 • طلایی-سبز-مشکی-قهوه ای

 • طلایی-قهوه ای سبز –مشکی

 • طلایی-قهوه ای-سبز –قهوه ای

 • نقره ای-مشکی-قرمز-قهوهای

۳٫کدام گزینه از قسمت های اصلی یک سیستم درب باز کن اتوماتیک نیست؟

 • موتور الکترونیکی

 • ریموت کنترل

 • برد الکترونیکی

 • درب کشویی

۴٫دو عدد ترمینال با علامت الارم و ریلی به چه منظور است؟

 • به رله کنتاکت بسته روی برد وصل میشود

 • به رله ان سی وصل میشود

 • رله را در صورت تحریک سنسور به صورت باز در اید

 • همه موارد

۵٫عملکرد دیود زنر مثل عملکرد کدام یک از گزینه های زیر است؟

 • دیود واراکتور

 • رگولاتور

 • میکسر

 • خازن صافی

۶٫دتکتور بی یو جی چیست؟

 • دتکتور بی سیم

 • دتکتور شکستن شیشه

 • دتکتور با سیم

 • دتکتور حرکتی

۷٫رگولاتور عبارت است از؟

 • یکسو سازی

 • نوسان ساز

 • صافی

 • تثبیت کننده

۸٫از رله در سیستم های حفاظتی و امنیتی به چه منظور استفاده میشود؟

 • فقط قطع و وصل لامپ

 • اعمال دستورات کنترلی به موتورها و لامپ ها

 • افزایش ولتاژ

 • تقویت جریان

۹٫قسمت اصلی سنسورهای چشمی مادون قرمز چیست ؟

 • مقاومت

 • خازن

 • سلف

 • ماده ی کریستال

۱۰٫کدام یک از گزینه های زیر ترانزیستور نیست؟

 • JFET

 • BJT

 • FET

 • LDR

۱۱٫ترمینال اس وی روی تابلوی مرکزی به چه منظوری است؟

 • برای اتصال به کنتاکت باز ریموت کنترل

 • برای اتصال ترمینال سنسور

 • برای اتصال اژیر

 • اتصال گنتاکت بسته چشمی

۱۲٫یک لامپ ۲۲۰ولتی۵۰۰واتی چه مقدار جریان مصرف میکند؟

 • ۱۱۰۰۰

 • ۲۲/۰

 • ۲۲

 • ۲/۲

۱۳٫دریک دیود پایه ای……وپایه ای کا…..می باشد.

 • مثبت –منفی

 • منفی-مثبت

 • مثبت-مثبت

 • هیچکدام

۱۴٫گزینه صحیح را انتخاب کنید درمورد جمله اگر یک تلفن کننده از سیستم جدا باشد چه ویژگی منحصر به فردی دارد؟

 • میتواند در فضای باز قرار گیرد

 • درصورت بروز اشکال به راحتی از سیستم جدا می شود و تعمییر میگردد

 • در صورت بروز اشکال عیب ان برطرف می شود

 • ممکن است تلفن کننده تعمیر نشود

دوره ی چهارم

۱٫حرکت تی دو در دوربینهای چرخشی چه نام دارد؟

 • دوربین ای ار

 • حرکت ۱۸۰درجه

 • حرکت ۳۶۰درجه

 • هیچکدوم

۲٫در ایفون تصویری سیم مکالمه بسوزد عیب در کجا میتواند باشد؟

 • سیم بی را چک کنید

 • منبع تغذیه سوخته است

 • سیم دی را چک کنید

 • سیم سی را چک کنید

۳٫دستگاه حضور و غیاب روشن نشود اشکال در کجاست؟

 • منبع تغذیه سوخته است

 • به برق شهر وصل نیست

 • دستگاه عیبی دارد

 • همه موارد

۴٫در ایفون تصویری صدا باشد ولی تصویر نباشد علت چیست؟

 • سیم سی را چک کنیم

 • سیم دی راچک کنیم

 • برق دی سی را چک کنیم

 • هیچکدوم

۵٫هدف از خرج کاری سیم ها در تابلو برق چیست؟

 • جهت حفاظت

 • جهت منظم بودن و مشخص بودن سیم ها

 • جهت مشخص کردن رنگ ها

۶٫در سیستم اعلام حریق از زونهایی که استفاده نمیشودچرا؟

 • با یک مقاومت ۶۸۰۰اهم به هم وصل کرد

 • به اواکس وصل کنیم

 • به باطری وصل کنیم

 • همه موارد

۷٫در یک دستگاه در باز کن الکترونیکی قفل در باز کن عمل کرده ولی مدار مکالمه زنگ کار نمیکند علت چیست؟

 • ترانس منبع تغذیه کار نمیکند

 • برق قسمت پی سی منبع تغذیه قطع است

 • شصتی زنگخراب است

۸٫دتکتور دودی اشعه ای ازچند قسمت تشکیل شده است؟

 • منبع تغذیه

 • سیم

 • فرستنده و گیرنده

 • هیچکدام

۹٫عمق کنده کاری سیم برق ساختمان جای لوله حداقل چقدر است؟

 • ۵برابر قطر لوله

 • ۵/۰برابر قطر لوله

 • یک برابر قطر لوله

 • ۵/۱الی ۲برابر قطر لوله

۱۰٫در سیستم اعلام حریق چراغ نارنجی نشان دهنده چیست؟

 • حریق را نشان میدهد

 • خرابی را نشان میدهد

 • عادی است

 • همه موارد

۱۱٫سیم تحریک کننده در سیستم اعلام سرقت خودرو کدام گزینه صحییح می باشد؟

 • سیم مثبت

 • سیم منفی

 • سیم مثبت و منفی

 • هیچکدام

۱۲٫در کدامیک از دوربین های صدا وتصویر و تغذیه به صورت یک کابل می باشد؟

 • دوربین پی تی دو

 • دوربین ای ار

 • دوربین شبکه

 • همه موارد

۱۳٫در انتن مرکزی از میکسر در کجا استفاده میشود؟

 • ترکیب فرکانس هلی وی اچ اف و یو اچ اف

 • امپلی فایر وصل شود

 • به سوییچ وصل شود

 • هیچکدام

دوره ی پنجم

۱ -سیستم های اعالم حریق به چند دسته تقسیم میشوند؟

 • ۲ دسته

 • یک دسته

 • ۴ دسته

 • ۳ دسته

 ۲٫کدام نوع سیستم اعالم حریق سیستمی است که وقوع اتش را در محل ان حس میکند و در همان محل با المپ چشمک زن و صدای آژیر به اعالم حریق میپردازد؟

 • مرکزی

 • انفرادی

 • دستی

 • اتوماتیک

 ۳٫در کدام نوع سیستم اعالم حریق در همان لحظات اولیه محل آن را شناسایی میکند و توسط آژیر ساکنین از بردن حریق مطلع میشوند؟

 • مرکزی

 • انفرادی

 • دستی

 • اتوماتیک

 ۴٫در کدام نوع از سیستم های اتوماتیک مسیرهای سیم کشی به صورت شعاعی یا خطی است و کلیه تجهیزات یک منطقه از محل تحت پوشش به وسیله دو سیم به هم وصل شده و سپس به تابلوی کنترل مرکزی متصل میشود؟

 • دستی

 • مرکزی

 • متعارف

 • آدرس پذیر  

 • ۵٫کدام نوع اعالم حریق جدید ترین سیستم های اعالم حریق است که عالوه بر داشتن رفتار هوشمندانه در کشف حریق دارای سرعت باال در کشف حریق است؟

 • دستی

 • مرکزی

 • متعارف

 • آدرس پذیر

 ۶٫در سیستم اعالم حریق ادرس پذیر تا چند قطعه میتوان بر روی یک حلقه کنترل کرد؟

 • ۸۲۱

 • ۲۵۶

 • ۵۱۲

 • ۱۲۲۴  

۷٫در سیستم اعالم حریق به روش ادرس پذیری سیم کشی بین تجهیزات توسط چند سیم انجام میپذیرد؟

 • ۲ سیم

 • ۳ سیم

 • ۵ سیم

 • ۴ سیم  

۸٫اشکار سازها با چه ولتاژی تغذیه میشود؟

 •  ۱۲ تا ۲۲ ولت

 • ۳۲ تا ۴۲ ولت

 • ۸۱ تا ۰۳ ولت

 • ۶۲ تا ۸۲ ولت

۹٫کدامیک جز سیستم های اعالم حریق محسوب نمیشوند؟

 • اشکارسازها

 •  تجهیزات اعالم کننده حریق

 • کابلها

 • تابلو کنترل تشخیص حرکت ۱۲

۱۰٫اشکارسازها معموال به چه رنگی توسط کارخانه تولید میشوند؟

 •  قرمز

 • سفید

 • حرارتی

 • زرد

۱۱٫کدام نوع اشکار ساز دودی دارای عنصر تشعشع رادیو اکتیو و در اثر عبور اشعه رادیو اکتیو از هوای داخل محفظه و یونیزه کردن ان مقداری جریان عبور میکند؟

 • یونیزاسیون

 • اشعه

 • نوری

 • حرارتی

۱۲٫به کدام نوع اشکار سازهای دودی اشکار اسز فتوالکتریک گفته میشود؟

 • یونیزاسیون

 • اشعه

 • نوری

 • حرارتی  

۱۳٫کدام نوع آشکار سازهای دودی برای مکان وسیع-باز یا با ارتفاع بلند استفاده میشود؟

 • یونیزاسیون

 • اشعه

 • نوری

 • حرارتی

۱۴٫در آشکار سازهای دودی اشعه ای،معموال ولتاژ کار آنها چند ولتاژاست؟

 • ۱۲

 •  ۲۴

 • ۱۶

 • ۴۸

۱۵٫حساسیت کدام نوع از آشکار سازها از بقیه کمتر است؟

 • یونیزاسیون

 • اشعه

 • نوری

 • حرارتی

۱۶٫کدام نوع آشکار ساز حرارتی در مقابل نور خورشید و دمای هوا از خود واکنش نشان نمیدهد؟

 • ثابت

 • افزایشی

 • گازی

 • ترکیبی

۱۷٫آشکار ساز حرارتی ……………………………..برای مقایسه مقدار افزایش دما و نشان داد واکنش به آن به کار میرود

 و در محل هایی که افزایش به صورت تدریجی است استفاده میشود؟

 • ثابت

 • افزایشی

 • گازی

 • ترکیبی

۱۸٫کدام نوع آشکار ساز قدرت بیشتری نسبت به بقیه دارد؟

 • حرارتی ثابت

 • حرارتی افزایش

 • حرارتی ترکیبی

 • هیچکدام

۱۹٫در محل هایی که هم امکان ایجاد دود و هم حرارت است از چه نوع آشکار سازی استفاده میشود؟

 • چند کاره یا مولتی

 • یک کاره حرارتی

 • ترکیبی

 • گازی

۲۰٫کدام نوع آشکار سازها برای تشخیص نشستی گاز و اعالم خطر قبل از به وجود آمدن حریق در محل هایی که گاز قابل

 اشتعال وجود دارد مورد استفاده قرار میگیرد؟

 • ثابت

 • افزایشی

 • گازی

 • ترکیبی

۲۱٫کدام نوع آشکار سازها به صورت دیواری و سقفی نصب میشود و اغلب دارای آژیر سرخود نیز است و با باتری  ولت تغذیه میشود؟

 • ثابت

 • افزایشی

 • گازی

 • ترکیبی

۲۲٫کدام نوع آشکار ساز با استفاده از حسگر گیرنده اشعه ماوراء بنفش،شعله آتش یا اشعه مادون قرمز را تشخیص میدهد و اعالم حریق می نماید؟

 • شعله ای

 •  دودی

 • حرارتی

 • گازی

۲۳٫کدام نوع آشکار ساز اغلب برای پوشش فضاهای باز بزرگ با سقف های خیلی بلند یا بردن سقف جمع کننده دود به کار میرود؟

 • شعله ای

 •  دودی

 • حرارتی

 • گازی

۲۴٫نوع کامل تر آشکار ساز شعله ای چه گفته میشود؟

 •  شعله ای باز

 • شعله ای بسته

 •  قیاسی

 • حرارتی بازبسته

۲۵٫تغذیه آژیر ها معموال …………………….. ولت و رنگ آژیر …………………………… است.

 • ۲۴ –سبز

 •  ۲۴-قرمز

 •  ۱۲-قرمز

 • ۱۲–سبز

۲۶٫در چه محیط هایی از آژیرهای موتور دار استفاده میشود؟

 •  خلوت

 •  تاریک

 • شلوغ

 •  پر رفت و امد

۲۷٫در فضاهایی که پارازیت زیاد است یا مکان هایی که ساکنین آنها صدای آژیر را رسا نمیشنوند الزم است

 ………………………….. که از دور قابل دید باشند نصب شوند؟

 • چراغ خطر

 • آژیر

 • چراغ نشانگر

 • فرقی ندارد

۲۸٫کدام نوع چراغ ها با نور ثابت یا چشمک زن و همچنین به صورت ثابت یا گردان ساخته میشوند؟

 • چراغ خطر

 • چراغ استروب الیت

 • چراغ ریموت اندیکاتور

 • چراغ ریموت دسکتاپ

۲۹٫کدام نوع چراغ معموال به رنگ قرمزند و در پاگرد های راه پله یا راهروها نصب میشوند؟

 • چراغ خطر

 • چراغ استروب الیت

 • چراغ ریموت اندیکاتور

 • چراغ ریموت دسکتاپ

۳۰٫کدام نوع چراغ های موازی با آزیر بسته میشوند و عبارت EXIT

 یا خروج روی آنها نوشته میشود؟

 • چراغ خطر

 • چراغ استروب الیت

 • چراغ ریموت اندیکاتور

 • چراغ ریموت دسکتاپ