خانه / تعمیر یخچال و فریزر

تعمیر یخچال و فریزر

تعمیر یخچال و فریزر 

فهرست خدمات

 • شارژگاز یخچال ۹۰تا ۱۱۰هزار تومان

 • رفعی نشتی گاز وکیوم ۲۵تا۳۵ هزار تومان

 • شستشوی کامل مدار ۲۵تا۳۵هزار تومان

 • تعویض فیلتر درایر ۷تا۱۲هزار تومان

 • تعویض ترموستات ۲۰تا۸۰هزار تومان

 • تعویض فن موتور۶۰تا۱۲۰هزار تومان

 • تعویض فن داخل معمولی ۶۰تا۱۲۰هزار تومان

 • تعویض فن داخل سرامیکی ۱۳۰تا ۴۵۰هزار تومان

 • تعمیر یخساز ۱۰۰تا۳۸۰هزار تومان

 • تعمیر تایمر ۵۰تا ۹۰هزار تومان

 • تعمیر ابسرد کن ۵۰تا ۱۲۰ه%